Dk / No

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Fremtidens Gårdhave

Projektet er et ‘Fremtidens Gårdhaver med LAR’- demonstrationsprojekt, igangsat for at afdække de københavnske gårdhavers klimatilpasningspotentiale og med henblik på at udvikle grønne og rekreative regnvandsløsninger, der er særligt velegnede til gårde.

Gårdhaven demonstrerer, hvordan klima- og nedsivningsudfordringen i Sydhavnen vendes til noget værdifuldt for beboere. Regnvand opmagasineres og tilbageholdes til synlige blå og grønne regnvandsløsninger, der tilsammen danner et smukt og stemningsfuldt haverum med en sø og en vandkanal. Samtidig er gårdhaven designet med en såkaldt klimakant, der kan inddæmme en 100 års regnhændelse og derved tilbageholde og forsinke skybrud på gårdhavens grønne område, så byens kloakker aflastes.

I gårdhaven anlægges en sø af renset regnvand, som børn og voksne kan soppe i. Søen omkranses dels af kanter og brinker, som beboerne kan opholde sig på, dels af vandplanter som siv og dunhammer mm., der både understøtter en søstemning og et unikt dyre- og planteliv.

Klimakanten, gårdens møbel og klimaløsning, snor sig langs gårdhavens kant og skaber sammen med beplantning og belægninger en lang række større og mindre haverum og opholdssteder. I de større haverum er der plads til bordebænkesæt med mulighed for at grille og lignende. I solsiden er Klimakanten udformet med en rende på oversiden, så den fungerer som en kanal, der leder vand fra gårdens nordlige ende mod søen i syd og tilbyder en lang række forskellige oplevelser med vand. I det nordlige vandlegsområde kan børnene blandt andet lege med små sluser og vandtrapper.

.

Tags gård, LAR, klimatilpasning, regnvand, renovering, innovation

Sted København

Bygherre Københavns Kommune

Areal 6500 m2

Status 2017-2020

Team Lendager Group, SlothMøller A/S