Dk / No

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Mellemrummet

En lille, grøn lom­me udgør en moderne kvarterspark med elementer af leg, ophold og rekreation til beboerne i den nye tætte bydel, Ørestad Syd. Projektet henter inspiration i Kalvebod Fælleds forskellige lag af natur, geologi og historie.

Området hvor parken ligger var tidligere havbund under Kalveboderne, hvis farvand var fyldt med min­dre, undersøiske skær. Efter opfyldning blev området til Kalvebod Fælled – et fælledlandskab med vådeng, hvis beplantning var domineret af græsser og pionerer i dæmpede jordfarver. Netop stedets historie og geologi danner grundlag for udformningen af parken.

Historien om skærene, fælledlandskabet og den tidlig­ere havbund mødes i en ny fortælling på stedet. Store betonflader ligger som en kystlinje mod parkens midte – det grønne fælledlandskab. Her opløses de i mindre støbninger der rejser sig fra jorden som skær og ska­ber en visuel og fysisk forbindelse i et netværk gennem parken. De fortættes i parkens midte i en lysning i det grønne, hvor tåge i sommerhalvåret omdanner stedet til ét vandelement med leg og sanselig naturoplevelse – og til en visuel attraktion i byrummets midte.

Projektet er en moderne kvarterspark – en helt særlig grøn oase med elementer af leg, ophold og rekreation.

.

Tags leg, regnvand, beton, mødested, kvarterspark

Sted Ørestad, København

Bygherre By & Havn

År 2016-2020

Areal 860 m2

Status Pågående. Forventet udført efteråret 2020.