+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Ørestad Syd Kvarterspark

En lille, grøn lom­me skaber en moderne kvarterspark med elementer af leg, ophold og rekreation til beboerne i den nye tætte bydel, Ørestad Syd. Projektet henter inspiration i Kalvebod Fælleds forskellige lag af natur, geologi og historie.

Dispositionen er enkel. Store betonflager ligger langs parkens nordlige facade og skaber en befæstet og logisk forbindelse til og fra boligerne og institutionen. Beto­nflagerne danner et varieret forløb, som en kystlinje ud mod det grønne. Flagerne udgør en siddekant mod et grønt og frodigt areal, som afspejler fælledens vegeta­tion med græsser, lave buske og grupper af træer.

Betonflagerne varierer i størrelse. En række mindre flager fungerer som trædesten og skaber et eventyrligt stiforløb gennem parkens grønne fælledlandskab. Et sammenhæn­gende stisystem med elementer af ophold, leg og bevægelse gennem parken.

Betonflagerne skabes som støbninger i forskellige naturfarver. Fra kalkens hvide overflade til forskellige ler- og sandfarver i betonens lag – lånt af fælledens farver i den geologiske opbygning af sand- og lerlag.

I en lysning i det grønne omdanner vanddamp i sommerhalvåret stedet til ét vandelement med leg- og vandoplevelser – og til en visuel attraktion i byrummets midte.

.

Tags leg, regnvand, beton, mødested, kvarterspark

Sted Ørestad, København

Bygherre By & Havn

Status Projektering pågår. Forventes realiseret januar 2020.