DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Ballerup Psykiatrisk Center

I nyt Psykiatrisk Center Ballerup vil brugerne bo og opholde sig i selve parken omsluttet af trækroner, træstammer og levende græsser. Lavninger til opsamling af regnvand fra tagene flyder sammen med parkens grønne græsser og siv under hævede glasgange mellem de enkelte bygningskroppe. Den grønne og blå struktur skyder sig op i mellemrummene mellem bygningerne og i mere intime atriumgårde. Hvert gårdrum har sin egen fortælling og funktion i forhold til brugerne i de enkelte afdelinger. Gårdene udvikler sig fra at have en offentlig karakter ved ankomstområdet i vest til en mere intim, grøn og hjemlig atmosfære i sengeafsnittet mod øst.

Projektet har en enkel hovedidé, der er inspireret af områdets eksisterende campuskarakter. Byggeriet består af en række fritliggende huse, der kobler sig på en samlende rygrad. Bygningerne ligger i et sammenhængende parkareal med slyngede grusstier.

Ny Psykiatrisk Center i Ballerup rummer både ambulatorier, daghospital og døgnafsnit med i alt 27 sengepladser. Når byggeriet bliver indviet, vil al behandling af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden finde sted på Psykiatrisk Center Ballerup.

.

Tags psykiatri, park, pleje, gårdrum

Sted Ballerup

Bygherre Region Hovedstaden

Areal 5000 m2

Status Under opførelse, forventes indviet forår 2018.

Team Rubow Arkitekter, Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører

Relaterede projekter