DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

25.03.22

BOGL er prækvalificeret til konkurrence om klimasikring og byudvikling af Grenaa

25.03.22

Vi er glade for at kunne fortælle, at BOGL i team med Rambøll er prækvalificeret til konkurrencen om klimatilpasning og byudvikling af Grenaa.

Som den næstmest udsatte kystby i Danmark, går Grenaa en fremtid i møde med permanente havvandstigninger, stormfloder og oversvømmelser som følge af klimaforandringerne. Grenaa ligger lavt i terrænet og er omringet af vand fra alle sider, hvilket kan blive en stor trussel, men også vendes til et rekreativt potentiale.

For at ruste byen til fremtidens klima, skal vi udarbejde en strategisk og fleksibel udviklingsplan, der samtidig med klimasikringen skal give et fysisk løft til byen og styrke byens sammenhængskraft. Dette gør vi ved at skabe bedre adgang til oplevelser i naturen, styrke biodiversiteten og skabe oplevelsesrige landskaber og smukke byrum samt forbedre infrastrukturen. Udviklingsplanens løsninger skal være til gavn for både lokale og turister, så Grenaa styrkes som en attraktiv by at besøge og leve i.

Grenaa ligger i det naturskønne Djursland på Jyllands næsetip, omgivet af Kattegat, og grønne skove, hvide sandstrande og Grenåen, der danner et smukt landskabstræk igennem byen. Byen har en lang og spændende historie som købstad med havn, hvorfra man kunne sejle helt ind til bykernen, og Grenaa betragtes i dag stadig som en betydningsfuld erhvervshavn. Udviklingen af Grenaa skal derfor bevare kontakten til vandet, som er en stor del af byens identitet og herlighedsværdi. Derfor vil vi i arbejdet med udviklingsplanen se på, hvordan vi kan koble og trække de landskabelige kvaliteter ind i bykernen. En af tilgangene vil være at vende Grenåen som bagside til forside og at kombinere byliv, nye byfunktioner med klimatilpasning, koblingen mellem grøn og blå struktur, så der skabes merværdi i både byens rekreative tilbud.

Dermed kan Grenaa blive et foregangseksempel på, hvordan man håndterer vand fra alle sider: havvand, vandløb, grundvand, regnvand og spildevand, ved at samtænke nærheden til vandet og bæredygtig byudvikling.

Hos BOGL har vi et solidt erfaringsgrundlag og indgående viden om klimasikring af kyst-og havneområder indlands og udlands. Vi har arbejdet med transformation og udvikling af havneområder såsom Nyhavna, Tananger og Laksevågneset på den norske vestkyst og Stigsborg Havnefront i Aalborg, og senest Hornbæk Havn. Dertil har vi arbejdet med klimasikring- og tilpasning både på et overordnet strategisk plan samt udviklet og projekteret innovative LAR-løsninger.

Konkurrencen indbydes på vegne af partnerskabet Realdania, Norddjurs Kommune, Grenaa Havn, AquaDjurs og Dansk Kyst- og Naturturisme. Vi glæder os til at gå i gang med opgaven, og tegne på et fremtidigt klimasikret Grenaa, der på én gang skal styrke byen som brand, destination og hverdagsby, og skabe rekreative og inspirerende landskaber ved vandet.

Foto: Peter Holm