DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

18.10.22

BOGL skal forny Krakas Plads på Nørrebro

18.10.22

Der er få veje, pladser og parker i København, som er opkaldt efter kvinder, men Krakas Plads og Sigynsgade på Nørrebro er to af dem. Pladsen og gaden ligger i det tidligere industrikvarter, Haraldsgadekvarteret, på ydre Nørrebro i København.

BOGL vandt i sommers rådgiverudbuddet til projektet og skal transformere området fra en utryg bilgade til en rar og levende opholdsgade med en grøn og stærk cykelforbindelse. Cykelruten, Nørrebroruten, der i dag slutter ved Tagensvej, skal fortsættes af Sigynsgade, så cyklister kan tage en sikker rute videre til Fælledparken. Ny beplantning og mødesteder skal være med til at skabe mere byliv og gøre området til et sted med en lokal identitet. De nye byrum skal være steder, hvor naboer kan mødes, børn kan lege og bløde trafikanter kan bevæge sig sikkert.

I sidste uge afholdt vi første arbejdsgruppemøde omkring projektet. Arbejdsgruppen består af beboere fra området, som er inviteret med i arbejdet med dispositionsforslaget for at dele de problemer og potentialer, de ser i deres nabolag. Borgerinddragelsen er en vigtig del af processen, da målet med fornyelsen er, at fremtidens Sigynsgade og Krakas Plads er et sted, som beboere i kvarteret aktivt vælger til – fordi der er hyggeligt, lokalt og med en stærk fællesskabsfølelse.

Vi arbejder sammen med Rambøll på projektet, der er igangsat af Områdefornyelsen ved Skjolds Plads og Københavns Kommune, som også er bygherre.