DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

21.05.21

BOGL udvalgt til parallelopdrag om udviklingen af Hamar Søfront

21.05.21

Hamar søfront skal i de næste år udvikles til rekreativ, aktiv og integreret del af Hamar. Hamar by ligger ud til Norges største sø, Mjøsa, men tung infrastruktur ligger som en barriere mellem byen og vandet. Nu er de tidligere båndlagte områder omkring jernbanen blevet frigivet og byens nærhed til Mjøsa kan styrkes gennem en udvikling og aktivering af søfronten.   

BOGL er sammen med Holt O’Brien og NIRAS udvalgt til parallelopdraget om Hamar SjøfrontMjøsfronten. Parallelopdraget har til formål at styrke Hamar som byen ved Mjøsa. Søfronten skal skabe gode muligheder for ophold for både indbyggere og besøgende på land og i søen langs søfronten. Dertil skal projektet bidrage til forbedret tilgængelighed langs hele strandzonen i Hamar.  

Vores opgave i parallelopdraget er at udvikle et helhedsgreb for området, der skal rumme ny bebyggelse, en park og rekreative grønne byrum, en gæstehavn, en brygge og vi skal udvikle et fremtidigt trafiksystem for området med gode forbindelser til centrum og strandene nord og syd for området. 

Parallelopdraget er skudt i gang med opstartsmødeonsdag 19. maj og afleveres 2. juli. BOGL har arbejdet med havnefront på flere projekter i både Danmark og Norge. I København har vi transformeret Havnegade i inderhavnen til en rekreativ promenade og i Norge har vi lavet masterplaner for Nyhavna i Trondheim samt Tananger Havneområde og vi er i gang med udviklingen af Laksevågneset i Bergen. Alle projekter, hvor vi revitaliserer havnefronten, styrker byens kontakten til vandet og samtidig klimasikrer for havvandsstigninger og stormflod.