DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Laksevågneset

Laksevågneset er et tidligere industriområde, der ligger i smørhullet mellem Bergen centrum, Puddefjorden, fjelde og små lokalsamfund. Det er en af Bergens uopdagede juveler, som med den kommende letbane bliver koblet på Bergens infrastruktur. Laksevågneset rummer derfor et stort potentiale for fortætning og byudvikling. Gennem et parallelopdrag har vi udviklet en masterplan, der peger på, hvordan Laksevågneset kan udvikles til en bæredygtig og bilfri bydel, hvor vandet og historien er nærværende.  

I dag er området poetisk, råt og mystisk. Det er gammel industri midt i storslået natur. Syv stejle fjelde omgiver Bergen og den massive ubådsbunker, Bruno, udgør et 8. fjeld i midten af Laksevågneset. I fremtiden skal bydelen kombinere disse forskellige egenskaber – forbinde det industrielle og det organiske, den omkringliggende natur med hverdagens rutiner.  

Vores masterplan for Laksevågneset baserer sig på et grundlæggende koncept, vi har kaldt den grønne blæksprutte. Blæksprutten er en grønstruktur, der har et centrum i midten af projektområdet og lange arme, der rækker ud fra det. Grønstrukturen skaber nye forbindelser på tværs af bydelen, der prioriterer cyklister og gående og gør det muligt at fokusere på bæredygtig mobilitet. Samtidig tilføjer grønstrukturen bynatur til det ellers golde område, bidrager til klimasikring af området og øger biodiversiteten. Det skyldes blandt andet, at vi foreslår at genåbne den rørlagte bæk og integrere den i bydelen. Bækken vil give Laksevågneset en klar kobling til landskabet, spille en vigtig rolle i håndteringen og opsamlingen af regnvand og skabe gode levebetingelser for flere dyre- og plantearter.  

Grønstrukturen inddeler Laksevågneset i syv nabolag. Hvert nabolag har sin egen arkitektoniske identitet, der tager udgangspunkt i dets konkrete omgivelser og særlige karakter, som for eksempel kvarteret Neset, der er knyttet til havnepromenaden og den nye Nespark. Bebyggelsen er ”små sommerhuse” eller ”gårdstun”, der ligger tæt, er bygget i træ og er inspireret af den gamle oprindelige bebyggelse i Bergen og på Laksevågneset.  

Laksevågneset var oprindeligt formet som et markant næs med en vig i hver ende, der muliggjorde indsejling til Laksevågneset og var bydelens forbindelse til vandet. Men med industrialiseringen blev kajkanten rettet op til dens nuværende form, og vigene blev inddraget til land. Vi genskaber Laksevågneset som et rigtigt næs og genintroducerer vigene i nord og syd, som landskabeligt bindeled mellem by og vand. Den nordlige vig vil lede havet tilbage til ubådsbunkeren Bruno, og vandet vil være med til at iscenesætte bunkeren fra vandsiden. Den sydlige vig udgør en strand, hvor bydelens nye beboere kan dyppe fødderne i fjorden. Vandet er en vigtig del af bybilledet og har stor betydning for Bergens beboere, identitet og historie. En ny offentlig strandpromenade i Laksevågneset løber hele vejen langs kystlinjen og tilgængeliggør vandet for alle. Den brede strandpromenade har små opholdssteder, der knytter sig til vandet, og udgør en promenade til gående, cykler, løbehjul m.m.  Strandpromenaden ændrer karakter gennem de forskellige nabolag og afbrydes punktvis af forskellige byrum som Stranden, Færgelejet og Nesparken. 

Uanset hvor du befinder dig i Laksevågneset, er der kort afstand til grønne, rekreative byrum og vandet, industrihistorien og naturen er nærværende. Kombinationen af industri, natur, grøn mobilitet, høj biodiversitet og byliv skal sikre at Laksevågneset i fremtiden bliver en levende og mangfoldig bydel i Bergen.  

.

Tags byrum, grøn-blå strøg, byudvikling, klimatilpasning, havnepromenade, bæredygtig bydel, Strand, Laksevågneset, grøn mobilitet, Bergen, industri

STED Bergen, Norge

Bygherre Bergen Kommune

Samarbejde KAAK, Urban Creators og NIKU

År 2021

Status Parallelopdrag udført