DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Slagterigrunden Holstebro

Slagterigrundens nye byrum har pustet liv i et ellers øde og aflukket område af byen. I 2017 vandt BOGL konkurrencen om en Helhedsplan for nye byrum på Slagterigrunden. Helhedsplanen angiver en sammenhængende udviklingsplan for området og skitsering af bydelens byrum og infrastruktur samt en etapeplan for planens realisering. Efterfølgende har BOGL i rollen som totalrådgiver og landskabsarkitekt arbejdet på at realisere byrumsprojekter fra helhedsplanen over en årrække. Her er etape 1, som tæller Baneparken, Slagtertorvet og promenaden udført, mens etape 2 er ved at blive projekteret.

De første byrum på Slagteriet forener rum til streetaktiviteter, kultur, events, mødesteder med en gennemgående promenade med grønne opholdsarealer og trækker tydelige tråde til stedet kulturhistorie og bygningsarv. Rød er er gennemgående farve, der refererer til slagterihistorien og er i samspil med de ikoniske røde slagteribygninger, som byrummene fletter sig omkring; Rødmalede stålkonstruktioner, promenaden i indfarvet rød beton og plantebede, hvor træstammer og stauder skyder op af bund af knuste røde teglsten, er nogle af de eksempler på, hvordan vi har arbejdet med det røde, rå og industrielle som identitetsmarkører på Slagterigrunden.

Den røde promenade er en bred cykel- og gangforbindelse, som bliver således Slagterigrundens nye rygrad, som byrum, aktiviteter, boliger veje og stier ko­bler sig på. Promenaden danner et takket forløb med forskydninger og kanter, der skaber små pladser undervejs til ophold, sport og leg.  Promenaden er gennemgående og ligger frilagt i forhold til bygningerne, så at den definerer rum og kantzoner langs hele forløbet, som opstår mellem stien og omgivelserne.

Slagtertorvet er bydelens centrale plads. Torvet kobler sig på Slagteribygning med en bred trappe, som bruges til ophold eller tilskuerpladser ved events på pladsen. Pladsen er tegnet som en forlængelse af Slagteribygningerne og disponeret, så der er plads til at flytte Slagteriets mange kulturaktiviteter ud i byrummet. Pladsen fungerer som scene, markedsplads og et blevet et populært mødested for byens unge og studerende. Dertil er der skatepark, multibane til street sport, grillpladser og masser opholdssteder.

Byrum og promenade binder hele området sammen og skaber en gennemgående identitet for området, så Slagter­iet får en særlig identitet og karakter og bliver sit helt eget sted i byen

.

Tags park, byrum, byudvikling, boliger, mobilitet, udviklingsplan, ny bydel

Sted Holstebro

Bygherre Holstebro Kommune

År 2017-2024

Areal 60 ha

Status 1. præmie i inviteret konkurrence, 2018

Team Lendager Group, Knud Aarup Kappel, OJ Rådgivende Ingeniører (tidligere SlothMøller)