+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Nyt centrum i Bording

Bording ligger stik vest en times kørsel fra Aarhus. Det er en mindre stationsby, der gennem flere år har oplevet faldende indbyggertal. Med dette projekt ønsker byen at vende den negative udvikling ved at skabe flere kvaliteter i bymiljøet, styrke fællesskabet og foreningslivet samt skabe mødesteder i byen. Helhedsplanen anviser en poetisk, pragmatisk og realiserbar vej til at samle byen og skabe et nyt og revitaliseret centrum for Bording. Det er tanken, at Bording skal fungere som demonstrationsprojekt for, hvordan man puster liv i mindre stationsbyer gennem målrettede fysiske tiltag.

Omdannelsen af Bording er fokuseret i små præcise indgreb i byen, der skaber karakterfulde og attraktive uderum for besøgende og beboere i alle aldre. Med fornyelsen har Bording fået et tydeligt defineret centrum og samlingspunkt for byen; Himmelpladsen. Den tidligere brandtomt er omdannet til et nyt byrum bestående af et stort cirkulært regnvandsbassin, der med sit vandspejl er et stemnings- og identitetsskabende element i byrummet. Himmelpladsen indeholder også et område for skatere og andre vovehalse i form af et street sport areal og legeplads.
Et central greb i byfornyelsen er en grøn invasion i Bording; byen har fået 2.335 nye træer, lige så mange som indbyggertallet i Bording. Træerne er en blanding af nordiske arter, der traditionelt har vokset i Danmark; sølvpil, rød el, vortebirk, vinter eg og skovfyr – iblandet enkeltstående eksoter som rød eg og askebladet løn. Træplantningerne er tættest i bymidten og breder sig ud derfra.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Bordings borgere og ildsjæle samt Ikast-Brande Kommune og er støttet af Realdania og ministeriet for by, bolig og landdistrikter (nu Udlændinge-, integrations- og boligministeriet).

.

Tags byrum, Bording, bystrategi, Byliv, byudvikling, regnvand

Sted Bording

Bygherre Ikast-Brande Kommune, MBBL & Realdania

Areal 32.000 m2

Status Udført 2016

Team Gottlieb Paludan Architects og MOE