+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Grøndalsvænge

Nybyggeri af 92 almene boliger. Projektet har fokus på ‘shared space’ princippet og parkering. Træer, planter og affaldsøer bruges som rumdannende elementer. Projektet blev præmieret af Københavns Kommune 2012.

Boligerne er anlagt som parallelle rækkehusbebyggelser af varierende længde. Rækkehusene støder op til en fælles ankomstvej anlagt i ét niveau som ‘shared space’. Al parkering til boligerne er fordelt langs vejens bueslag afbrudt af affaldsøer og træer, der dæmper trafikken og fremhæver mødet med boligstræderne. I stræderne er anlagt smalle insitu-støbte betonstier omgivet af græs, flerstammede træer og klatreplanter på skurenes gavle.

.

Tags boligområde, shared Space, Fællesskab, plejeboliger, almen bolig+, kantzone

Sted København

Bygherre KUBEN/KAB

Areal

Status Realiseret 2012

Team ONV Arkitekter, Algren & Bruun Landskabsarkitekter

udført 2011-2012