DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej

På toppen af Bisbjerg Bakke troner den ikoniske Grundtvigs Kirke – et arkitektonisk og bogstaveligt højdepunkt – ved siden af boligområder, hvor hverdagen eksisterer og fungerer. Netop mødet mellem det storslåede og det nære danner grundlaget for BOGL’s transformation af Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej.

En allé – foreslår vi – skal løbe langs Frederiksborgvej, der ensrettes, og under de høje træer skal der plantes lavere, blomstrende træer. Langs de to sydøstlige bebyggelser på Frederiksborgvej anlægger vi et bredt parkstrøg med mere fokus på og plads til cyklister, gående, siddende og legende. Den høje allé, de blomstrende træer og parkstrøget vil danne en grøn, sanselig og skiftende ramme om hverdags- og bylivet, der forvandler den trafikerede vej fra et bilrum til et byrum. De blomstrende træer skal fortsætte hele vejen op ad bakken og rundt om Bispebjerg Torv og Grundtvigs Kirke. Rundt om Grundtvigs Kirke foreslår vi at etablere en granitflade, så den fantastiske bygning lander smukkere. Granitfladen skal blive en naturlig forlængelse af kirken – dens landskabelige pendant, man næsten tror har været der siden kirkens opførsel. Granitten skal løbe hele vejen til kirkegården og fremhæve denne historiske akse. Bispebjerg Torv samles med en udvidelse af klinkebelægningen hele vejen omkring Bispebjerg Torv, der giver plads til nye, sociale aktiviteter og funktioner.

Vi foreslår dertil, at der foran hovedindgangen til kirkegården anlægges en stor klinkeplads med et rundt vandspejl, hvor børn kan sætte små både ud. Vi planter træer og placerer fritstående møbler, så pladsen lægger op til, at folk selv rykker rundt og bruger området, som de vil. Klinkebelægningen fortsættes over Frederiksborgvej, så der etableres et opmærksomhedsfelt og en nærhed til butikkerne på den anden side. Æblehaven, der ligger nord for hovedindgangen, inddeler vi i to. Den omdannes til en aflukket sorghave og en åben, offentlig tehave. Tehaven bliver tilgængelig gennem en ny åbning i kirkegårdsmuren, mens sorghaven er knyttet til kirkekontoret. Tehaven skal være et roligt, stille og anderledes byrum, hvor folk fra Bispebjerg og resten af København kan tage hen for at læse, sidde, spise og selvfølgelig drikke te. I det sydlige hjørne har vi tegnet en hjørneindgang med en bred trappe, der fører op til kirkegården. Her er københavner-bænke, blomstrende træer og en lille plads anlagt i klinker. Hjørnet bliver på den måde både en ny indgang og et nyt, lille byrum.

Kulturarven og vores læsning af stedet har dannet rammen for hovedgrebet i konkurrenceforslaget, der altså er en overordnet, robust landskabsramme, hvor forskellige funktioner kan indpasses, ændres eller flyttes ved behov og over tid. Vores materialevalg bygger videre på det, som kan ses i Bispebjerg i dag: klinker, granit, Københavnerfortove og grusflader. Det er materialer, der understøtter projektets arkitektur og funktion og skaber en arkitektonisk harmoni. Beplantningen er en sammenhængende rygrad i projektet, der understøtter belægningerne, tydeliggør Frederiksborgvejs historie som kongevej og indrammer og definerer de vigtigste akser.

Bispebjerg er både en destination og et hjem. Her trasker tusinde af turister rundt, når kirsebærtræerne blomstrer på kirkegården, mens de lokale petanquespiller står troligt ved deres bane, hvis vejret er godt. Dobbeltheden, mødet og samspillet mellem det storslåede og det nære, er en vigtig del af Bispebjergs identitet og potentiale, der skal fungere endnu bedre i fremtiden. Kvarteret blev bygget for at skabe en sundere og grønnere hverdag – et ædelt formål BOGLs forslag bygger videre på.

Opgaven blev udbudt som EU-udbud; prækvalifikation med forhandling, hvor der i tilbudsfasen var indlagt en arkitektkonkurrence for projektområdet.

.

Tags cykelsti, byhaver, Københavns Kommune, grøn mobilitet, Frederiksborgvej, Bispebjerg Torv, Grundtvigskirke, Områdefornyelse, Klinker, Allé

Adresse Bispebjerg Torv, 2400 København NV

Bygherre Københavns Kommune

Konsulent Substrata

Ingeniør NIRAS

År 2023-2028

Status 1. præmie i arkitektkonkurrence 2023, igangværende.

Visualiseringer monolot