DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

02.07.21

BOGL vinder byudviklingskonkurrencen for Kokkedal Stationsområde

02.07.21

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har i går offentliggjort vinderen af konkurrencen om udviklingen af Kokkedal Stationsområde – og vi er glade og stolte over, at BOGL skal være landskabsarkitekt på det ambitiøse byudviklingsprojekt. Vi deltog i konkurrencen som del af et team med ejendomsudvikler Sophienberg Gruppen i spidsen og derudover består af RUM Arkitekter, C.F. Møller Architects og Via Trafik.

Vores fælles vision er at gøre Kokkedal Stationsområde, Kronholm, til et levende og centralt sted i Hørsholm. Det skal både være et velfungerende, trafikalt knudepunkt og en smuk og attraktiv bydel. Forslaget tager afsæt i stationens naturlige omdrejningspunkt og skaber en attraktiv bydel med et velfungerende grønt byrumsforløb, der binder området sammen, styrker biodiversiteten i området og afhjælper store mængder regnvand. Både boliger og landskab er med til at skabe et tryggere, grønnere og mere levende område med synergi mellem rejsende, boliger og butiksliv.

I bedømmelsen fremhæves særligt de nye byrum, der ”har en fin indbyrdes sammenhæng. Deres placering, skala og indretning med de sammenhængende belægninger vurderes af meget høj kvalitet for bylivet omkring Kokkedals Station. Alt i alt fremstår Sophienbergs projekt meget afklaret, med et samlende, robust og overskueligt hovedgreb med et klart byrumshierarki. Her er karakter og kvalitet i byrummene med flere pladsdannelser i forskellig størrelse samt en god indbyrdes sammenhæng. Her er liv i øjenhøjde på flere tider af døgnet og en fin graduering mellem offentligt, semioffentligt, og privat liv.”

I alt deltog fire teams i konkurrencen, og vinderteamet blev offentliggjort ved en officiel ceremoni, hvor alle projekter blev fremvist.  Over sommeren bliver vinderprojektet udstillet på Kokkedal Station, i Hørsholm Centrum på torvet ved gågaden og online.

Projekteringen løber frem til 2022 og projektet forventes udført i slutningen af 2024.