DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Nyt centrum i Bording

Bording er en mindre stationsby, der gennem flere år har oplevet faldende indbyggertal. BOGL vandt i 2014 konkurrencen om en helhedsplan, der kunne vende den negative udvikling ved at skabe flere kvaliteter i bymiljøet, styrke fællesskabet og foreningslivet samt skabe mødesteder i byen.

BOGL har fokuseret omdannelsen af Bording i fem karakterfulde, levende byrum samt i en række små, præcise indgreb af gedigne naturmaterialer, der markerer et gadehjørne, en port, et busstoppested eller et andet karakteristisk sted i byen. Ved at skabe flere fysiske kvaliteter i bymiljøet, inviteres til at en større del af hverdags- og foreningslivet flytter ud i byen.

Med fornyelsen har Bording fået et tydeligt defineret centrum og samlingspunkt for byen; Himmelpladsen. Den tidligere brandtomt er omdannet til et aktivt byrum, der understøtter spontane møder. Himmelpladsen rummer et stort cirkulært regnvandsbassin, der med sit vandspejl spejler himlen og dermed er foranderlige døgnet og året rundt. Himmelpladsen indeholder også et streetsport areal til skate, løbehjul og parkour samt og en legeplads.

Et af de væsentligste greb i helhedsplanen er at fortætte med træer. Byen har fået 2.335 nye træer, lige så mange som indbyggertallet i Bording. Træerne er en blanding af nordiske arter, der traditionelt har vokset i Danmark; sølvpil, rød el, vortebirk, vintereg og skovfyr – iblandet enkeltstående eksoter som rød eg og askebladet løn. Træplantningerne er tættest i bymidten og breder sig ud derfra.

For at skabe mere liv i centrum har en ny, rolig cykelsti gjort det mere attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel fremfor at tage bilen. Cykelstien kobler butiksgaden i centrum til byens epicentre – skolen, håndboldhallen. og stationen. Foruden cykelstien, rummer projektet en omfordeling af biltrafik og parkering i centrum i de primære byrum.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Bordings borgere og ildsjæle samt Ikast-Brande Kommune og er støttet af Realdania ogMinisteriet for by, bolig og landdistrikter.

.

Tags byrum, Bording, bystrategi, Byliv, byudvikling, regnvand

Sted Bording

Bygherre Ikast-Brande Kommune, MBBL & Realdania

Areal 32.000 m2

Status Udført 2016

Team Gottlieb Paludan Architects og MOE