DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Frakkagjerd Ungdomsskole

Frakkagjerd Ungdomsskole er en nyanlagt gymnasieskole cirka 10 kilometer øst for Haugesund i Tysvær kommune. Skolen skal rumme 540 elever og forventes opført i sommeren 2025. Projektets høje bæredygtighedsambitioner kommer blandt andet til udtryk gennem brugen af massivt træ i konstruktionen, fokus på reduktion af udslip af drivhusgasser samt installation af solcelleanlæg. Projektet forventes certificeret efter den engelske bæredygtighedsstandard BREEAM-NOR.

Bygningen har fået en cirkulær udformning ud fra en idé om at huset skal opfylde alle funktioner og behov som henholdsvis uddannelsesinstitution og lokalt samlingssted på samme tid og på bedst mulige måde. Bygningen bliver derfor ikke en “typisk skole”, men kommer med et nyt og moderne svar på kommunens ambitioner. Funktionsopdelingen er tydelig i både plan og volumen, som tilsammen giver en ikonisk form, der er let at aflæse i landskabet og som vækker nysgerrighed. Håber er at bebyggelsen på den måde vil bidrage med identitet og stolthed til byen og være med til at styrke fællesskabet i Frakkagjerd og Tysvær. Formen har også været styret af et ønske om at komme med en ny, innovativ løsning på de rumlige udfordringer som nutidens og fremtidens skolebyggerier står overfor.

BOGLs landskabsplan tager udgangspunkt i den naturlige topografi i området og skaber derigennem et aktivt og mangfoldigt læringslandskab. Målet er at påvirke vigtige og markante naturværdier mindst muligt og at lade naturlige landskabselementer og topografi føre til varierede og aktive udearealer. Der anlægges en omhyggeligt placeret smutvej over den grønne bakke, flere nye aktivitetsområder designet til sport og aktiviteter er under udvikling, og universelt udformede gangstier og et amfiteater er med til at sikre tilgængelighed for alle. Det nye gymnasium bliver ikke kun et sted for elever, men et supplerende tilbud og et kulturelt og sportsligt mødested for hele lokalområdet. Tilsammen fungerer skolen, ‘skolegården’ og det omkringliggende udeareal som et sammenhængende, pædagogisk landskabsrum, der lærer børn (og voksne) om biodiversitet og økosystemer.

I dommerbetænkningen præciseres det blandt andet, at BOGLs konkurrenceforslag repræsenterer det mest innovative og spændende tiltag for det nye Frakkagjerd-gymnasium, og at «Bygget og landskapet sett i sammenheng gir et spennende, variert og opplevelsesrikt skoleanlegg, og landskapsutformingen gir anlegget en detaljrikdom, taktilitet og frodighet som vil gi et flott skolegårdsanlegg og nærmiljøanlegg for nabolaget.»

Billeder fra HOLON Haugesund.

.

Tags leg, landskab, læring, arkitektur, ungdomsskole, frakkagjerd, breeam

Adresse Haugesund, Tysvær Kommune

Bygherre GL Prosjektservice AS

Arkitekt Holon Arkitektur AS

Ingeniør Sweco

Areal Ca. 16.000 m2

Årstal 2022-2025

Status Under opførelse

Certificering Bygningen og udearealer skal certificeres efter standarden BREEAM-NOR