DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

23.05.18

Fremtidens Gårdhave udvalgt til Klima100

23.05.18

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej er udvalgt til Realdania og Sustainias  nye Klima100-publikation. Publikationen offentliggøres i dag til Nordic Clean Energy Week i København. Klima100 samler 100 af de bedste klimaløsninger fra de danske kommuner. Vi er enormt stolte over at være blevet udvalgt med vores innovative regnvandsløsninger til Fremtidens Gårdhave i København.

Fremtidens Gårdhave er et byudviklingsprojekt, der har til formål at afdække, hvordan de Københavnske gårdarealer kan bidrage til at håndtere regnvandet lokalt til gavn for hele byen. Målet er at udvikle innovative og rekreative regnvandsløsninger og en regnvandsarkitektur, der skaber sammenhæng mellem gårdrum og byrum med udgangspunkt i beboernes hverdagsoplevelser. Fremtidens Gårdhave ved Straussvej demonstrerer, hvordan regnvand kan opmagasineres og tilbageholdes i synlige blå og grønne regnvandsløsninger, der tilsammen danner et smukt og stemningsfuldt haverum med søer, kanaler, væksthus og dyrkningsområder, der giver beboerne mulighed for ophold og leg.

Projekteringen af Fremtidens Gårdhave er i fuld gang og gårdhaven forventes anlagt oktober 2019.