DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

Gårdhaven ved Straussvej er et bæredygtigt og banebrydende LAR-projekt igangsat af Københavns Kommune. Projektet er et såkaldt demonstrationsprojekt, der skal undersøge, hvordan en klimatilpasning af de københavnske gårdhaver kan gå hånd i hånd med udvikling af grønne og rekreative regnvandsløsninger.

I gårdhaven bliver det udfordrende regnvand forvandlet til en værdifuld ressource for beboerne. I stedet for at lede vandet direkte i kloakken, bliver det brugt i effektive og synlige regnvandsløsninger, der tilsammen danner smukke haverum til fællesskab, leg og sanselige oplevelser. Omkring gårdhavens frodige, grønne midte løber klimakanten. En lav mur der i tilfælde af skybrud sørger for at holde vandet inde i midten og væk fra gårdens andre områder og cykelkældrene. I klimakantens overflade løber en vandrende – en lille kanal – hvor regnvandet kan risle og små både kan sættes ud. Sammen med blomstrende træer og buske er klimakanten på en gang med til at klimasikre gården og skabe hyggelige haverum og opholdssteder.  I gårdens sydlige ende bliver det rensede regnvand samlet i en sø, hvor både børn og voksne kan soppe eller sidde ved kanten. Vandplanter som siv og dunhammer skaber en særlig stemning ved søen og sørger samtidig for at styrkes gårdens dyre- og planteliv.

Et kludetæppe af forskellige belægninger skaber et helt særligt udtryk i gårdhaven. Chaussesten, fortovssten og store skiferfliser passer sammen i et umage puslespil, der både skaber opholdsrum, og ganglinjer. Belægningen kommer blandt andet fra Københavns Kommunes materialedepot, hvilket betyder, at fortovsfliser fra Amalienborg har fået nyt liv i den anden ende af byen. Klimakanten er støbt på stedet i beton med tilslag af genbrugsbeton, og renovationsskure, drivhus og trædæk er bygget af genanvendt træ og ruder. Selvom materialerne allerede har stået igennem slud og regn, kan de anvendes mange år endnu. Derfor er de brugt på en måde, så de i fremtiden let kan skilles ad, genanvendes og fortsætte den gode, grønne cirkel et nyt sted.

Gårdhaven er ikke kun et eksempel på bæredygtigt byggeri, det er også et banebrydende LAR-projekt. Som det første LAR-projekt i Danmark bliver regnvandet renset biologisk til en kvalitet så ren, at det kan bruges til leg som et rekreativt element i gården. I søen, hvor der kan soppes og i kanalen, hvor der kan leges med både. Kombinationen af LAR-løsningerne og det store fokus på genbrug har skabt et projekt, der ikke blot håndterer de presserende udfordringer med regnvand, men også tager stilling til problematikker vedrørende forbrug og produktion.  

Projektet er et ud af tre demonstrationsprojekter i Fremtidens Gårdhaver med LAR – et studie igangsat af Københavns Kommune. Gårdhaven ved Straussvej er udviklet i en samskabende innovationsproces med beboerne og Københavns Kommunes gårdhaveteam. Processen har gjort beboerne til medskaber af løsningerne og skabt en stor opbakning og et stort ejerskab til det samlede design af gården. 

Projektet vandt Betoninnovationsprisen 2023.

.

Tags LAR, klimatilpasning, regnvand, renovering, innovation, gårdhave, genbrug, cirkulær økonomi, fremtidens gårdhave

Adresse Straussvej, 2450 København SV

Bygherre Københavns Kommune

Areal 3100 m2

År 2017-2021

Ingeniør SlothMøller, WSP Danmark

Konsulenter Lendager Group, Junckerhaven og Polyplan Ingenieurgesellschaft mbH

Status Udført 2021

Priser Betoninnovationsprisen 2023