DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Hages Badehotel

Hages Badehotel bliver en subtil tilføjelse til den smukke natur vest for Rødby Havn. Hotellet består af 72 lave bygninger forbundet af trædæk, og både bygninger og dæk skal bygges på pæle, så de svæver en halv meter over jorden. På den måde kan vi bevare den eksisterende beplantning og sikre mindst muligt påvirkning af naturen.  

Området ligger i smørhullet mellem Femern bæltet, strandeng og skovkrat. Det er en del af et større vådenglandskab, der løber bag et højt kystdige og strækker sig flere kilometer fra havnen i øst til en større fredskov i vest. Vild, uplejet natur, frøer og fugle definerer landskabet og er nogle af de kvaliteter og naturoplevelser, projektet ønsker at bevare. For at sikre gode levevilkår for frøerne etablerer vi derfor en ny sø med rørskov, mens vi på udvalgte steder tilføjer flere af de karakteristiske rønnetræer, som i dag står solitært på grunden. Landskabsarkitekturen fokuserer på at fremhæve og forstærke de eksisterende kvaliteter, så udtrykket bliver naturpræget og stedstypisk med et lavt plejeniveau. 

Skovbæltet langs projektområdet skal besvares så vidt som muligt, og der skal plantes flere træer for at omkranse hotellet. Ved receptionsbygningen ved Hagesvej etablerer vi en badesø, og vi gør hele området offentligt tilgængeligt med et øst-vestgående trædæk, der forbinder skovområdet, havnen og tværdiget. 

Regnvand bliver opsamlet på terræn i et vådområde. Vådområdet bliver karakteristisk for den østlige del af hotellet, hvor ”Søhusene” ligger. Her skifter den tværgående sti fra at være et trædæk til en stål-rist, hvilket bliver et rekreativt element, der gør det muligt at gå rundt i området selvom det er oversvømmet og få en oplevelse af nærhed til vandet. 

De lave træbygninger ligger spredt i klynger, der bliver placeret som præcise linjer i den eksisterende lysning mellem rørskov og skovkrat. Placeringen af husene er en reference til de tidligere dræningskanaler, der lå som præcise linjer i det bløde landskab. Hotellet er inddelt i forskellige områder og ”Skovhusene” putter sig i skovbrynet, mens ”Rørskovhusene” gemmer sig ved rørskoven.

Fordi både bygningerne og trækdækket er bygget på pæle, er det ikke nødvendigt at dræne og afvande det store vådområde ved hotellet. Ved at bygge på pæle undgår vi desuden, at byggeriet bliver funderet i terrænet, hvilket sikrer en minimal påvirkning af den omkringliggende natur. Beskyttelsen af naturen i forbindelse med projektet er en vigtig del af hotellets dna, der desuden skal opføres i materialer af høj og energivenlig standard.  

I først omgang er Hages Badehotel beregnet til at huse de nye ansatte i forbindelse med Femern-byggeriet, men efterfølgende skal det henvende sig til turister. Badehotellet bliver derfor et stort aktiv for lokalområdet, når Femern-forbindelsen er bygget færdig og Rødbys smukke natur for alvor kommer på danmarkskortet.  

.

Tags kyst, regnvand, bæredygtighed, mødested, Rødby, hotel, træbyggeri, vådområde, Femern

Sted Rødby

Bygherre Hages Badehotel A/S / Go Hotel

Samarbejde MIAMI ARK

ÅR 2021

Status Igangværende