DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

25.09.19

Innovativ betonsti på vej i Remiseparken

25.09.19

I disse dage er Christiansen & Essenbæk i gang med at støbe Remiseparkens nye aktivitetssti, og vi følger processen tæt. Med hjælp fra betonekspert Peter Laugesen fra Pelcon, har vi udviklet innovative støbeteknikker og udførelsesmetoder til betonstiens særlige formgivning og udtryk.

Stien er et identitetsskabende og samlende element for Remiseparken. Stien er dynamisk i sin udformning og zig-zagger igennem parken for at give plads til de mange eksisterende træer. Den varierer i bredden og danner rum for ophold og aktivitet. Stien får ved hjælp af terrænet flere steder høje lysninger, så kanterne kan bruges som siddepladser.

Ud over stiens form er det særlige, at stien, som støbes in situ med indfarvet beton, afsluttes med tre forskellige overflader afhængig af, hvor på stien, man befinder sig. På stiens ydre kanter benyttes retaderingsteknik, så tilslagsstenene træder frem og overfladen bliver taktil og med stor dybdevirkning. Denne overflade markerer stiens kanter mod landskabet og fungerer som ledelinje for mennesker med synshandicap. Hvor stiens kanter fungerer som siddepladser er den grove overflade smukt terrazzoslebet, så det er behageligt at sidde på.

Udsparinger med beplantning skaber rumlige grønne lommer langs den nye sti, som skaber en tryg forbindelse gennem parken for både gående og cyklister.

BOGL vandt i 2016 projektkonkurrencen om Remiseparken sammen med Rambøll. Parken står efter planen klar til indvielse 2021.