DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

05.09.19

Inviteret til masterplankonkurrence for Vejlandskvarteret

05.09.19

I team med AART og Rambøll skal vi udvikle en grøn og bæredygtig bydel på Amager gennem en projektkonkurrence udskrevet af By & Havn. Sammen skal vi udarbejde en funktionel og robust masterplan med fokus på fællesskaber og bæredygtighed.

Vi glæder os over det ambitiøse program for den nye bydel, hvor natur og grønne rum er højt prioriteret. En tredjedel af det 18,1 hektar store område reserveres til natur og rekreative områder med forbindelser til Amager Fælled. Det er visionen, at den nye bebyggelse skal indrettes i samklang med naturen og der ligger således en stor og spændende landskabsarkitektonisk opgave i at formidle mødet mellem natur og bygning.

Vinderen af konkurrencen kåres primo december.