DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Klimatilpasning af Ebeltoft

Ebeltoft er et fantastisk knudepunkt af kultur og natur. Her er ranke stokroser foran lave, skæve bindingsværkshuse, et levende hav­nemiljø med sejlads og friskfanget fisk og en stolt kunst- og hånd­værkstradition. Men fordi det langstrakte kyst- og havneområde langs byen ligger lavt, er mange steder i risiko for oversvømmelser. Ligesom mange andre kystbyer skal Ebeltoft derfor beskyttes mod klimaforandringer, og udgangspunktet for BOGLs, Norrøns og Rambølls strategisk-fysiske udviklingsplan er at tænke klimatilpasning sammen med en mere bæredygtig byudvikling.

Udviklingsplanen foreslår en helhedsorienteret klimabeskyttelse. Det betyder, at byen skal beskyttes mod vand og voldsomt vejr, samtidig med at tiltagene skal skabe bedre adgang til og oplevelser i naturen, styrke biodiversiteten og skabe smukke byrum og bedre trafikale forbindelser og sam­menhæng. De mange lokale foreninger og aktive borgere skal have bedre og flere faciliteter, og turismen skal styrkes på en måde, der er til gavn for både besøgende og beboere, så bylivet kan blomstre.

Klimatilpasningen består blandt andet af en beskyttelseslinje, der løber langs kysten og skifter form og udtryk. Nogle steder bliver den udgjort af “usyn­lige” landskabsformationer med be­plantning og fyrretræer. Steder, hvor terrænet allerede ligger højt, er beskyttelseslinjen helt integreret i terrænet i den befæstede flade. Og steder hvor det er oplagt at opholde sig, bliver beskyttelseslinjen til en siddekant. Det er ikke bære­dygtigt at beskytte for hver en pris, og derfor er der også områder, hvor beskyttelseslinjen ligger så lavt, at der en gang imellem vil blive oversvømmet.

En ny kystpromenade skal løbe fra Maltfabrikken i nord til naturstierne ved strandengene og skovlandskaberne i syd. Promenaden vil forbinde de forskellige områder langs kysten og Ebeltoft by med det omkringliggende landskab. De nye og mere sikre forbindelser mellem byen og kysten skal desuden gøre det lettere og mere sikkert at tage det bæredygtige valg om at cykle eller gå. Regnvandsbassiner med høje græsser og mindre flerstammede træer skal bruges til forsinkelse af regnvand ved kraftige regnhændelser og sam­tidig styrke det grønne udtryk. Ved at tilbageholde overfladevand og rense det, inden det udledes til bugten, kan vi reducere udledningen af forurenet vand og forbedre vandkvaliteten og det maritime vandmiljø.

Udviklingsplanen er støttet af Realdania og Kystdirektoratet og indgår i projektet ”Byerne og det stigende havvand”. Den fokuserer på strategi, visioner og retning for byudviklingen og kan fungere som et prioriterings- og planlægningsværktøj for kommunen. Planen gør det muligt at skabe en fælles retning for hele Ebeltoft, inden der prioriteres mellem delprojekter og findes finansiering til dem.

.

Tags borgerinddragelse, klimatilpasning, havnefront, byplanlægning, Realdania, havnebyer, strategisk-fysisk udviklingsplan, regnvandshåndtering, Ebeltoft, Syddjurs, Byerne og det stigende havvand

Adresse Ebeltoft

Bygherre Syddjurs Kommune

År 2022-2023

Inddragelse Norrøn

Ingeniør Rambøll

Status Strategisk-fysisk udviklingsplan afleveret 2023

Støttet af Realdania og Kystdirektoratet