DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

National turistvej Ryfylke

De Nationale Turistveje er ruter gennem Norges dramatiske landskaber – fra dybe fjorde til spidse bjergtinder – med ikoniske ankomstspladser og udsigstpunkter. På turistvejen Ryfylke nordøst for Stavanger skal to stop have nye ankomstpladser: Kvelventunnelen og Hylsskaret. Som en del af rammeaftalen om fremtidige turistvejsprojekter har BOGL lavet et forslag til begge, der består af minimalistiske tilføjelser, der gør det muligt at opleve naturen trygt og tæt på, samtidig med bevares som vild og uberørt.

Ankomsten til Kvelventunnelen ligger lige op ad Suldalsvegen, hvorfra man kan se ud over Brattlandsdalen og ned i dybet. Parallelt med Suldalsvegen løber Gamlevejen, en historisk vej der blev anlagt i 1879-1894. Vejen følger dalen langs elven og bliver til tunneller og halvtunneler gennem det stejle landskab. Langs vejen står store sten forbundet af et smedejernsrækværk og referer tilbage til dens tidligere udseende.

Hovedtanken i BOGLs forslag til Kvelventunnelen er at tage fat i de simple smedejernsrækværker, som løber langs Gamlevejen. I dag indrammer et hegn parkeringspladsen, men vi vil fortsætte det, så det indrammer hele udsigtspunktet. Vi laver et simpelt smedejernsrækværk og placerer det i naturlig forlængelse af det eksisterende. Den enkle beskyttelse monteres direkte i bjerget. Selvom rækværket er et minimalt indgreb, indrammer det de naturlige udsigtspunkter på en enkel og skulpturel måde og binder stedet sammen med ankomsten og forløbet langs Gamlevejen. Rækværket markerer en blød bane, der fanger vejens kurve, fører den naturligt rundt om udsigtspunkterne og følger stedets terræn og topografi. Ligesom krumningen af ​​en bjergvej. Rækværket er med til at sikre adgang til området med udsigtspunkter ud til det smukke landskab.

Ankomsten til Hylsskaret ved Vågstunnelen opleves i dag som at stå ved bjergets fod. Her falder terrænet mod elven og startpunktet for den historiske vandresti Hylsvejen. Vandrestien går gennem Hylsskaret og har været en vigtig forbindelse mellem Suldalsvatnet og Hylsfjorden for fodgængere og ryttere indtil tunnelen blev bygget i 1976. Den historiske vej er knyttet til flere myter. Ankomstområdet til dette mytiske sted skal opgraderes, og stiens forløb skal sikres med rækværk over tunnelen. På samme måde er hovedideen ved Hylsskaret at forlænge vejens buede linje. Her bruger vi det til at indramme ankomstområdet. Først som en lav smedejernsbeskyttelse, så som stolper og så igen som beskyttelse på den store klippeformation.

Forslagets minimalistiske design er med til at reducere materialeforbruget. Vi laver så få nye befæstninger som muligt, og genbruger de grus- og asfaltbelægninger, der allerede findes. Der hvor vi laver nye befæstninger, bruger vi lokal norsk granit. Det vigtigste er, at pladsernes naturlige kvalitet bevares og ressourceforbruget holdes nede. De arkitektoniske indgreb skal fungere i samspil med naturen og forbedre adgangen til at opleve naturen i et rent og enkelt møde mellem vores tiltag og landskabet.

Ryfylke Nationale Turistrute er en af ​​de 18 nationale, landsdækkende turistruter. BOGL er et af fire landskabsarkitektkontorer, som er en del af rammeaftalen om fremtidige turistvejsprojekter.

.

Tags Norge, Hylsskaret, Ryfylke, Kvelven, De Nationale Turistruter

Lokation Ryfylke, Norge

Opdragsgiver Statens vegvesen

År 2022-2023

Status Minikonkurrence afleveret marts 2023