DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Folkeparken i Odder

Byrum, biodiversitet og bæredygtighed er grundpillerne i fremtidens byer. Byer, der på én gang skal tilgodese menneskers og naturens behov – heldigvis går løsningerne ofte hånd i hånd. Vores forslag til Odder Folkepark er et eksempel på, hvordan grønne byrum både kan skabe sammenhæng, sociale muligheder og øget biodiversitet. Det er en unik mulighed for Odder at kunne skabe en central park i hjertet af byen, og det er både ambitiøst og visionært at gøre byens mest centrale rum og mødested til en grøn, frodig park. 

Vores vision for Odder Folkepark tager udgangspunkt i Odder Å. Vi ønsker at flette park og byrumsoplevelser sammen på tværs af åen, og skabe grønne rum, der løber ud i den omkringliggende by og naturligt binder hele området sammen. Det vil vi for eksempel gøre ved at etablere en parkpromenade, der løber som en grøn færdselsåre på tværs af byen og gennem parken. Vi vil integrere åen i parken og øge biodiversiteten omkring den, og så vil vi etablere et udendørs og socialt læringsrum, Rådhusmøllen.  

Parkpromenaden er et strøg, der løber fra nord mod syd langs Rådhuset og den kommende park. Træer, belægning og bænke inviterer ind, og skaber en tydelig forbindelse igennem byen og parken.  Åen løber på tværs af parken, og skal være en integreret del af den med små broer og frodig beplantning.  Transformerstationen ved enden af promenaden bliver omdannet til det overdækkede byrum, Rådhusmøllen. Rådhusmøllen bliver folkeparkens kendetegn, og kommer til at indeholde et fællesrum, et overdækket udekøkken og et naturlaboratorium. Byrummet kan i hverdagene bruges af børnehaver og skoleklasser, der gerne vil lære om naturen naturen, mens halvtaget gør Rådhusmøllen til et oplagt sted at holde picnic, fællesspisning og andre sociale arrangementer – også selvom det regner.  

Den vestlige del af Folkeparken bliver et stort, klassisk parkrum, mens den østlige del har fokus på vild natur og bæredygtighed. Spredte træer, et varieret terræn og åbne plæner skaber åbne rum, mens vildtvoksende, høje græsser, stauder og urter indrammer dem og tiltrækker sommerfugle, bier og insekter. De forskellige beplantninger inddeler sammen med terrænet subtilt parken i større og mindre områder og skaber intimitet, så der opstår en variation i parkrummene, uden der er et planlagt program. Det lægger op til, at Odders borgere selv kan tage ejerskab og bruge områderne som de vil – til hverdag og til (sommer)fest.   

Folkeparken er desuden en del af klimatilpasningen af Odder og skal håndtere hverdagsregn og skybrud. Vandet skal blandt andet forsinkes i frodige regnbede, mens terrænet ved åen skal transformeres til et stort oversvømmelsesareal, der kan opstuve vandet ved skybrud og blive omdannet til et eventyrligt vådområde med trædesten.  

I fremtiden bliver Folkeparken Odders nye grønne hjerte – et samlingspunkt for lokale og turister der appellerer til nysgerrighed, læring og bevægelse 

.

Tags Folkeparken i Odder

Sted Odder

Bygherre Odder Kommune

År 2020-2022

Areal 7.500 m2

Samarbejde WSP Danmark