DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Folkeparken i Odder

Som mange andre provinsbyer i Danmark var Odder udfordret af en øde bymidte og lukkede butikker. Folkeparken er et nøgleprojekt, der skal puste liv i bymidten ved at skabe nye sammenhænge og nye bykvaliteter i bymidten. Parken er anlagt på en tidligere parkeringsplads, der nu er en frodig og grøn destination i bymidten til ophold, leg og fællesskab.

Folkeparken i Odder er et eksempel på, hvordan grønne byrum både kan skabe sammenhæng, øget biodiversitet og sociale og kulturelle mødesteder. Den multifunktionelle park bliver et grønt og frodigt åndehul i bymidten og kommer til at spille sammen med det ikoniske Odder Rådhus, der ligger ud til parken. Projektet fletter park og byrumsoplevelser sammen på tværs af Odder Å og skaber grønne rum, der løber ud i den omkringliggende by.

Parkpromenaden er et strøg, der løber fra nord mod syd langs Rådhuset og den kommende park. Træer, belægning og bænke inviterer ind, og skaber en tydelig forbindelse igennem byen og parken. For enden af promenaden ligger en gammel transformerstation, der bliver omdannet til det overdækkede byrum, Rådhusmøllen. Rådhusmøllen bliver folkeparkens samlingssted og kommer til at indeholde et fællesrum, et overdækket udekøkken og et naturlaboratorium.

Byrummet kan i hverdagene bruges af børnehaver og skoleklasser, der gerne vil lære om naturen, mens halvtaget gør Rådhusmøllen til et oplagt sted at holde picnic, fællesspisning og andre sociale arrangementer – uanset vejret.

Den vestlige del af Folkeparken bliver et stort, klassisk parkrum, mens den østlige del har fokus på vild natur, bæredygtighed og biodiversitet. Spredte træer, et varieret terræn og plæner skaber åbne rum, mens vildtvoksende, høje græsser, stauder og urter indrammer dem og tiltrækker sommerfugle, bier og insekter. De forskellige beplantninger inddeler sammen med terrænet subtilt parken i større og mindre områder og skaber intimitet og variation.

Odder Å løber gennem parken. Åen var tidligere kanaliseret, men som en del af park-projektet er åen blevet genslynget til en mere naturlig form, hvilket har skabt bedre levebetingelser for planter og dyr. Fx gydesteder til Hav- og bækørreden, som ellers var forsvundet fra åen. Ved åens bred ligger den specialbyggede Møllelegepladsen, som er inspireret af de mange vindmøller i området.

Folkeparken er desuden en del af klimatilpasningen af Odder og skal håndtere hverdagsregn og skybrud. Vandet skal blandt andet forsinkes i frodige regnbede, mens terrænet ved åen skal transformeres til et stort oversvømmelsesareal, der kan opstuve vandet ved skybrud og blive omdannet til et eventyrligt vådområde med trædesten.

.

Tags Folkeparken i Odder

Sted Odder

Bygherre Odder Kommune

År 2020-2024

Areal 7.500 m2

Ingeniør WSP Danmark

Entreprenør OKNygaard

Status Indviet, maj 2024