DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Skovbakken

1. Præmie i indbudt konkurrence om fortætning og renovering af bygninger samt friarealer. Landskabsprojektet tager udgangspunkt i styrkelse af stedets karakter og landskabelige placering ved skoven. Skovtræer trækkes ind i og danner markante vejforløb i det ellers træfattige område.

I bebyggelsens knudepunkter skabes lokale pladsdannelser. Pladserne fremhæves med in-situ støbt betonbelægning udsmykket med stålbånd og støbejernsvandrender. Pladserne er indrettet så de dæmper den gennemkørende trafik.
Projektet indeholder et omfattende LAR-projekt, hvor alt nedbør fra tage, veje og pladser ledes til faskiner for lokal nedsivning.

.

Tags boligområde, shared Space, helhedsplan, belægning, LAR, veje, pladser

Sted Frederiksværk

BYGHERRE Boligselskabet af 1940 i samarbejde med KAB.

Areal 10 ha

Status Realiseret 2014

Team Witraz, Algren & Bruun Landskabsarkitekter