DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Skybrudssikring af Strandboulevarden

Strandboulevarden er en af Københavns mest markante veje med sine seks spor og grønne midte. Biler har længe haft førsteret til boulevarden, men nu skal den omdannes fra formel gade til frodigt og skybrudssikret byrum. BOGL er totalrådgiver på projektet, der strækker sig fra Løgstørgade til Nordre Frihavnsgade og er en del af Københavns Kommunes skybrudsplan.

I 1800-tallet kunne man spadsere på stien ’Strandpromenaden’ med vandet til den ene side og store villaer med haver til den anden. Da Frihavnen blev udbygget i midten af 1890’erne blev Strandboulevarden anlagt med tre rækker af platantræer, ridesti og fodgængerpromenaden, og nu mere end 100 år senere er det igen på tide at gentænke den klassiske boulevard. Det kan være svært at forestille sig i dag, men i fremtiden bliver det igen muligt at promenere på denne del af Østerbro. Havudsigten kommer ikke tilbage, men det gør fodgængerpromenaden altså i selskab med græs og buske.

Et grønt parkstrøg skal gøre Strandboulevarden til et rekreativt mødested og sammen med forsinkelsesbassiner, skal det håndtere regnvand i skybrudssituationer og rense hverdagsregn, inden den ledes videre ud i havnen. I alt skal 2000 m3 vand kunne opsamles og forsinkes. De eksisterende linde- og platantræer får selskab af nye for at øge arts- og biodiversiteten og skabe flere sanselige oplevelser mellem vejbanerne.

Strandboulevarden er et af de første skybrudsprojekter i Københavns Kommune, som finansieres udelukkende for medfinansieringsmidler (takstmidler). Det vil sige uden tilførte skattemidler til byrumsformal, der ikke har en hydraulisk funktion. Projektet kan derfor blive model for en nødvendig ny type byrum i København i forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes skybrudsplan.

Skybrudssikringen af Strandboulevarden er et eksempel på, hvordan klimatilpasning kan tilføje noget positivt til et byrum og understøtte kvaliteterne ved den kontekst, den skal indgå i. Projektet er et pilotprojekt i Københavns Kommune i forhold til arbejdet med medfinansieringsmidler uden tilført skattefinansiering, og det kører sideløbende med HOFOR’s etablering af en skybrudstunnel under Strandboulevarden.

.

Tags promenade, cykelsti, regnvand, biodiversitet, mødested, østerbro

Sted København

Bygherre Københavns Kommune & HOFOR

År 2018 - 2024

Areal 28.500 m2

Samarbejde WSP

Status Igangværende

Relaterede projekter