DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Søborg Hovedgade

Omdannelsen skal forvandle Søborg Hovedgade til en grøn, pulserende handelsgade med en stærk bydelsidentitet, der sætter nye standarder for et mangfoldigt by- og handelsliv.

Søborg Hovedgade er i dag en vigtig trafikåre og central handelsgade, der strækker sig over ca. 2 km. Gaden har ind til nu været domineret af biltrafik og usikre forhold for de bløde trafikanter. Med omdannelsen forløser vi gadens potentiale som byrum, der indbyder til byliv, ophold og styrker handelslivet. Vi har arbejdet med at skabe opholdssteder med godt mikroklima, pladser i synergi med gadens funktioner og en markant begrønning af hele hovedgaden. Langs gadeforløbet skabes opholdspladser og små fortorvslommer udbygges, hvor der i forvejen er et godt butiksliv. Her kan borgere mødes og gøre sine indkøb, tage på den lokale café eller holde pause i de grønne byrum. Specialdesignet inventar, såsom pergolaer og legeredskaber, bidrager samtidig til at give en tydelig bydelsidentitet.

Grøn mobilitet og sikker trafikafvikling er et af de vigtigste målsætninger for projektet. Den nye disponering af hovedgaden giver bredere cykelstier, sammenhængende fortove med plads til handelslivet, og et indsnævret vejforløbet, hvor biler i mindre grad udgør en barriere for bylivet. Med et mere roligt trafikmiljø bliver det også lettere at træffe et bæredygtigt valg til hverdag, hvor det er oplagt at hoppe på cyklen og lade bilen stå.

Søborg Hovedgade vil i fremtiden opleves som en grøn, frodig gade og beplantningen henter inspiration fra villahaverne i form af både stauder, blomstrende buske, flerstammede træer såvel som opstammede træer. Her etableres grønne vægge med klatreplanter på facaderne, og pergolaer over fortovet med klatreplanter. Bynaturen flettes dermed naturligt sammen med bybilledet og danner gode rammer for ophold, leg, serveringssteder og udstillingsarealer, der mange steder kan foregå under trækronerne.

Fornyelsen af Søborg Hovedgade er inddelt i fire etaper, hvoraf etape 1 er igang og slår tonen an for resten af den levende handelsgade.

.

Tags mobilitet, Søborg Hovedgade, opholdsgade, grøn gade

Adresse Søborg Hovedgade 39-69A

Bygherre Gladsaxe Kommune

Areal 12.200 m2

År 2021-2024

Ingeniør Atkins

Status Under udførelse