DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Sundbyøster Plads

I hjertet af Sundby ved Amagerbrogade ligger Sundbyøster Plads, der er blevet transformeret fra grå til grøn – tom til levende. Pladsen er defineret af fem frodige parkrum, der sammen med en taktil naturstensbelægning og bølgende belysning trækker tråde til områdets to store naturdestinationer: stranden i øst og fælleden i vest.

Sundbyøster Plads ligger i et område med villaer og boligkarréer. Den er afgrænset af Amagerbrogade, to sportshaller, et supermarked, en skole og en populær legeplads, men på trods af de mange aktiviteter har pladsen været langt fra en bylivsmagnet. Snarere tværtimod. Før BOGLs transformation blev pladsen beskrevet som kedelig, utryg, anonym, tom og grå. Men det skal belysning, belægning, beplantning og byliv rette op på. Pladsen skal være kvarterets nye mødested med juletræ om vinteren, loppemarkeder om sommeren og spontane møder året rundt.

De fem parkrum udspringer fra de forskellige funktioner omkring pladsen og skaber sammenhæng, så det virker naturligt at opholde sig før indkøb, efter skole eller i en pause fra legepladsen. Samtidig er parkrummene med til at bryde pladsen op og afgrænse den visuelt, så den føles mindre og er mere behagelig at bruge. Det bliver understreget af, at pladsens terræn er trykket ned i midten, hvilket har resulteret i en skålformet, åben og fleksibel indre plads. Det sænkede terræn betyder desuden, at de grønne parkrum skyder op omkring den indre plads, hvilket har dannet lave kanter. Kanterne afgrænser parkrummene, varierer i højden og er bygget af kalksten. De taktile sten leder tankerne væk fra byen og sydpå mod Stevns’ spektakulære kystlinje og skrænter med sedimentære lag.

Kalkkanterne er pladsens bærende element og en fortolkning af de aflejringslag, der dannes i sedimentær bjerggrund. Lagene af kalksten vrider og forskyder sig i forhold til hinanden, og det giver kanterne et udryk, der minder om kalklag i naturen. Men netop denne løsning, hvor alt ser forskelligt ud, er resultatet af et nøje planlagt system og byggeteknisk snilde. Kalkstenene har både forskellige længder og højder, men kanterne er projekteret, så de blev enklere at udføre uden at miste deres organiske udtryk. For at være sikre, på at kanterne kunne bygges, blev der lavet en mock-up på pladsen. Kalksten er et dansk naturmateriale, der findes flere steder i landet – også under den Amagerkanske muld. Stenene har en let og lys flade med naturlige farveforskelle – og fossiler. Det betyder, at kanterne på én gang er et fossilmuseum og morgenkaffebænk, hvilket skaber byliv, hvor der før var triste, tomme bagsider.

Beplantningen i parkrummene tager udgangspunkt i Amagers fire natur-typologier: gård- og villahaver, strand og fælled. Her er klippede og uklippede plæner, fyrretræer, stauder, havtorn og duftende krydderurter. Inspirationen fra nærmiljøet kan desuden ses i de lokale materialer: sand, ler, silt og kalk. De store eksisterende træer er bevaret og sammen med de nye beplantninger og taktile natursten, skaber det en blød overgang mellem det urbane rum i midten, parkrummene og den omkringliggende by.

Arbejdet med at transformere Sundbyøster Plads er foregået i tæt samarbejde med Københavns Kommune, Områdefornyelsen Sundby, Projektudviklingsgruppen og borgerne. Vi har afholdt tegnestuemøder, projektmøder og digitale workshops med stort lokalt engagement og spændende input. Pladsen blev indviet den 25. november 2022 og er Områdefornyelsen Sundbys første færdige byrum. Den er blevet anmeldt til fem stjerner i Berlingske og nomineret til Byens Bedste Byrum 2023.

.

Tags byrum, Amager, Sundbyøster Plads, Pladsen i hjertet af Sundby

Adresse Amagerbrogade ved Smyrnavej, 2300 København S

Bygherrre Københavns Kommune, Områdefornyelsen Sundby

Areal 4.000 m2

År 2020-2022

Belysning Artlightcph

Ingeniør Eduard Troelsgaard

Trafik Valentin Trafikplanlægning

Status Indviet november 2022