DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Tour de France Fanspot

I anledning af at Tour de France starter i København, er Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte Diamant omdannet til en grøn, urban park, der vil tiltrække en bred skare af besøgende fra nær og fjern. Under enkeltstarten i København den 1. juli 2022 fungerer pladsen som “fanspot” med events, storskærm og kulturaktiviteter. Den midlertidig omdannelse af pladsen skal undersøge potentialet for en permanent udvikling af pladsen.

Fanspottet bliver et grønt, levende og samlende byrum i hjertet af byen, hvorfra tilskuere kan se cykelløbet i grønne omgivelser. Pladsen vil tilbyde et attraktivt og rekreativt byrum langs enkeltstartruten og omdannes fra grå til grøn med træer, hævede græsflader til tribuner og et torv med food trucks og storskærm, hvor cykelløbet vises.

Ambitionen har fra start været at anlægge et bæredygtigt midlertidigt byrum, hvor der ikke produceres ressourcer, som efterfølgende går til spilde. Designet er derfor baseret på cirkulære principper, der sikrer, at alle materialer som bruges, efterfølgende kan returneres, genbruges eller genanvendes.

Efter etapen er kørt vil den midlertidige park give Københavnere og turister et grønt åndehul langs Københavns Havn, der ikke findes andre steder langs havnefronten. Byrummet vil fungere som et stort bylaboratorium, der kan afprøve, hvordan pladsen kan fungere over sommeren, både til hverdagslige aktiviteter og ved særlige events. Formålet er at teste forskellige funktioner og udtryk forud for en mere permanent udformning af Søren Kierkegaards Plads.

Bag projektet står et partnerskab bestående af Realdania, Københavns Kommune, Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet ved Krigsmuseet samt Slots- og Kulturstyrelsen.

.

Tags københavn, midllertidigt byrum, Søren Kierkegaards Plads, Tour de France, Fanspot

Adresse Søren Kierkegaards Plads, 1221 København K

Bygherre Realdania, Københavns Kommune, Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet ved Krigsmuseet samt Slots- og Kulturstyrelsen

Areal 10.000 m2

Status Udført 2022

Team PLADS (udvikling og byrumsanalyse)

Entreprenør Malmos