DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

24.02.22

BOGL, Dyrvik Arkitekter og JAJA Architects vinder konkurrencen om transformation og udvikling af Torp Bruk i Fredrikstad

24.02.22

En enstemmig jury har netop kåret teamet til vinder af konkurrencen. Med vinderforslaget ’Elvetorpet’ får teamet til opgave at skabe rammene for en helt ny og unik bydel som vil binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturligt knudepunkt og gøre Torp Bruk til en attraktiv destination for hele regionen.

Torp Bruk ligger i Frederikstad, syd for Oslo, og skal transformeres fra industriområde til en ny bydel med knap 1000 boliger.

“Elvetorpet er det forslag som i stærkest grad udnytter områdets særegne kvaliteter. Naturkvaliteterne bliver effektivt udnyttet i planen og specielt kanten mod elven bruges som den stedlige kvalitet den er”, lyder det blandt andet i juryens motivering. Hele dommerbetænkningen kan læses her.

«Elvetorpet» tager udgangspunkt i en dybtgående forståelse af områdets kulturhistoriske og landskabelige karaktertræk og skaber en urban «landsby» med et grønt, bilfrit bomiljø og en identitetsstærk forankring til elverummet. Forslaget skaber en stærk relation mellem landskabet, elverummet og de gamle industribygninger langs elven, og udnytter tilknytningen til vandet som en helt central kvalitet.

“Juryen mener, at vinderforslaget har det største potentiale til at kunne udvikles videre til at blive den destination og knudepunktet Torp skal blive. Vi oplever, at forslaget i svært stor grad indfrier de målsætninger, vi har for området, både med tanke på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø”, siger Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS og juryens leder.

33 teams søgte om prækvafikation, hvoraf seks teams blev valgt ud til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen blev gennemført som en plan- og designkonkurrence i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL) på vegne af Torp Marinepark Eiendom AS. Efter grundig vurdering har juryen enstemmig kåret forslaget «Elvetorpet» til vinder af konkurrencen.