DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

26.09.22

BOGL vinder konkurrence i Trelleborg med Semrén & Månsson og EnviroPlanning

26.09.22

I krydsfeltet mellem hav, natur og by ligger den vestlige indgang til Trelleborg. Området skal transformeres til Expovallen – et projekt der kystsikrer området, tager vare på den eksisterende natur, etablerer sociale badeområder og indeholder en fleksibel, buet og beplantet bygning. Semrén & Månsson har ledet teamet bestående af BOGL og EnviroPlanning AB, og afgørelsen af konkurrencen blev offentliggjort i sidste uge. I motivationen for at vælge Expovallen fremhæver Trelleborg Kommune blandt andet, at forslaget forener landskabs- og bygningsarkitektur i en velkomponeret enhed:

”Förslaget tar fasta på platsens höga naturvärden och förvaltar och tillgängliggör dessa på ett smakfullt sätt. Konceptet lyckas omsorgsfullt kombinera naturupplevelser med en urban tillvaro: närheten till stadsstrukturer som byggnader, vägar och behovet av tekniska installationer.

Förslaget kommunicerar pedagogiskt behovet av att anpassa byggd miljö till naturens förutsättningar och att använda sig av kommande klimatförändringar som en inspiration för framtida gestaltning.”

Projektområdet ligger ved en gammel lystbådehavn, en sump og kysten mod Øresund. Det er et naturområde med en stor artsrigdom, som projektet fokuserer på at fremhæve og beskytte. Det gør vi blandt andet at føre en sti udenom Sumpen og lade området stå urørt. På den måde kan besøgende komme tæt på plante- og fuglelivet uden at forstyrre det.

For at beskytte Trelleborg mod stigende havniveau etablerer vi en beskyttende strandvold (en valle) langs stranden og gennem området. Den bølgende bygning bliver en integreret del af volden og beplantes på taget, hvilket betyder, at der opstår en usynlig grænse mellem naturen og bygningen. Ved vandet etablerer vi desuden en træpromenade og et havnebad, der skaber et tilgængeligt, lavvandet bassin.

Det er ikke første gang at BOGL skal tegne landskaber til svensk jord. Tidligere projekter i Sverige tæller blandt andet Brinkåsen i Vänersborg, boliger i Göteborg, havnefronten i Malmø (Citadellskajen) og byrummet i Oceanshamnen i Helsingborg.

”BOGL har lavet flere projekter i Sverige gennem årene, og jeg er virkelig glad for, at vi kan tilføje endnu et til listen. Selvom jeg bor i Danmark, vil jeg altid have en stærk relation og stor kærlighed til den svenske natur og landskaber. Og netop det her projekt arbejder med at samtænke bygningen med stedets naturkvaliteter.” siger Jens Linnet, Kreativ Direktør i BOGL.

Du kan læse mere om projektet og afgørelsen her.