DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Farum Midtpunkt

Aktivitetsparken er en urban park til sport, bevægelse, ophold og leg. Aktivitetsparken har faciliteter til en række af aktiviteter så som bordtennis, bordfodbold, dansescene, en syvmands kunstgræsbane, multibane, klatrevægge i flere sværhedsgrader, ’gamer room’ til computerspil og hæng-ud, trampoliner, løbehjulsbane og meget andet.

En gangbro skaber en ny forbindelse mellem aktivitetsparken og promenaden. Gangbroen giver mulighed for at gå og opholde sig i mellem trækronerne. Broen skaber en hule i træerne, hvorfra man kan se naturen fra en ny vinkel. Midt på broen er en lille udvidelse til ophold, som danner et lille rum oppe mellem træerne.

Beboerinddragelse har været et vigtigt succeskriterium for projektet. Repræsentanter for de omkring 3.500 beboere i Farum Midtpunkt er blevet inddraget meget tidligt i processen. I løbet af arbejdet etablerede rådgivergruppen tegnestue i området i en uge, hvor beboerne kunne besøge arkitekterne og hvor der blev afholdt workshops, hvor de unge i bebyggelsen og rådgivere i fællesskab udarbejdede forslag til, hvad den nye aktivitetspark skulle indeholde. Mange af forslagene er blevet til virkelighed, og med aktiviteter for både små og store børn.

Renoveringen er både et løft af udearealerne samt et markant bidrag til det imageløft, som afdelingen undergår for øjeblikket. Med renoveringen er der skabt større tryghed for beboerne, mere liv i området og en bedre kobling til Farum by.

Projektet har blandt andet fået støtte af ’Det gode Boligliv’– en Realdania-kampagne, der støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

.

Tags Aktivitetspark, havestier, belysning, Farum Midtpunkt, byrum

Sted Farum

BYGHERRE Furesø Boligselskab v. KAB

Status Udført 2015

Team Rambøll