DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Kvartersparken i Gadehavekvarteret

Kvartersparken i Gadehavekvarteret transformerer områdets centrale grønne arealer til en samlende aktivitetspark, der henvender sig til alle alders- og brugergrupper i det sammensatte område, hvor forskellige boligtyper, institutioner og erhverv eksisterer side om side.

Forandringen er drevet af et omfattende indgreb i den eksisterende infrastruktur, der gør det attraktivt og trygt at færdes til fods og på cykel i området. Nedprioriteringen af bil- og knallerttrafikken til fordel for de bløde trafikanter har givet plads til tre overordnede greb, der tilsammen svarer på Gadehavekvarterets generelle udfordringer:

– Ringstien, der indrammer parken hele vejen rundt og gør den til et velafgrænset sted, som man i daglig tale kan referere til som ”Kvartersparken”. Ringstien er en asfalteret aktivitetssti for gående og cyklister, der er udsmykket med en identitetsbærende grafik, der går igen i hele parken.

– En ny beplantningsstruktur med tværgående læhegn, som binder området sammen i nord-sydgående retning. Læhegnene nedbryder de store åbne arealer og skaber en frodig, grøn park med en overskuelig struktur af mindre rum med et behageligt mikroklima.

– Aktivitetsstrøget, der aktiverer og befolker parkens kanter med en række uderum til leg og bevægelse som fx multibane, scene, trampolinskov, klatre- og bevægelsesområde, cykellegebane, street skate-område samt en grusbane til fx boule eller kongespil.

Projektet indeholder desuden en klassisk park med åbne græsflader, som kan bruges til ophold, solbadning, grill, leg og meget andet. Her er plads til fremtidige tilføjelser som fx en legeplads for de lidt mindre og mellemstore børn, en hundegård, et udekøkken e.l.

.

Tags park, social, boligområde, Aktivitetspark, byrum, bynatur, brugerinddragelse

Sted Høje Taastrup

Bygherre Høje Taastrup Kommune

Areal 4,5 ha

Status Udført 2019

Team arki_lab, Atkins

Relaterede projekter