DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Kildegården

Kildegården er et område centralt i Roskilde, der tidligere har været kaserne. Med omdannelsen af området og etableringen af Kunstens Hus bliver Kildegården et nyt attraktivt offentligt areal i byen, hvor kultur, fritid, sport og kollegieboliger danner et mangfoldigt campusområde.

De eksisterende bygninger og det nye Kunstens Hus indrammer en central, samlende plads. Pladsen rummer både programmerede aktiviteter og fleksible arealer: en multibane, danseplads, udendørs café og træningsarealer. De forskellige funktioner er disponeret, så de inddeler pladsen i mindre rum og nicher, som den besøgende kan sive igennem. Aktivitetszonerne har forskellige udtryk og karakter igennem deres form og materialer.

Pladsen indrammes af en kantsti, der udformes i hvid beton. Stien binder området mellem bygningerne sammen og skaber koblinger til byen igennem nye forbindelser til området, der skærer sig gennem de eksisterende befæstninger. På området danner stien mindre pladsdannelser og folder sig op, således at den nogle steder bliver til bænke og andre steder bliver til lodrette aktivitetsflader, der kan bruges til f.eks. basketball, tennis og cykelværksted.

I dommerbetænkningen skriver dommerne, at “det lidt følsomme og tilbagetrukne hovedgreb styrker og understøtter Kildegårdens eksisterende anlæg og skaber et troværdigt og rart sted, som vil kunne danne ramme om særlige begivenheder med store menneskemængder, såvel som hverdagslivet over dagen, ugen og året.”

.

Tags social, leg, belysning, byrum, helhedsplan, Kultur, Byliv, kantzoner, campus, eventcirkel

Sted Roskilde

Bygherre Roskilde Kommune

Areal 9500 m2

Status Udført 2019

Team Svendborg Architects, Regnestuen

Relaterede projekter