DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Kulbaneparken

Med sine 44.000 m2 er Kulbaneparken en af Københavns største, nye parker. Parken ligger i Valby på et område, der tidligere har huset Valby Gasværk og har ligget øde siden værket eksploderede i 1964.  Med stor respekt for områdets historie og ter­ræn, er Kulbaneparken udviklet fra ingenmandsland til Kulbanekvarterets pulserende, grønne hjerte.  Gasværkshistorien fortolkes og formidles med rækker af læhegn, der markerer eksplosionslinjer i landskabet og materialer som sort stål og stenmel, der refererer til kullet.

Kulbaneparken indeholder bl.a. legepladser, nyttehaver, mødesteder, kunstgræsbane, en pump-track bane og byrummet “Kulgraven”, der på én gang er et skybrudsbassin og et enormt skatelandskab.

Parken er et komplekst anlægsprojekt ovenpå den overdækkede Ringstedbane. Med tiden vil den vokse sig grøn og frodig. Der er plantet 735 træer, 6344 skovrejsningstræer og 8213 buske, samt sået over 1600 kvm blomsterfrø og etableret næsten 2000 kvm blomstrende engmåtter.

Parken er en del af en større helhedsorienteret bystrategisk udvikling af hele det udsatte byområde Kulbanekvarteret og er udviklet i tæt samarbejde mellem Områdefornyelsen Kulbanekvarteret samt lokale beboere, aktører og foreninger.

 

 

.

Tags park, bevægelse, kulbanen, Københavnerpark

Adresse Kulbanevej, 2500 Valby, Danmark

Bygherre Københavns Kommune, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

Ingeniør WSP Danmark

År 2018-2022

Areal 44.000 m2

Status Anlagt 2022