DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Kulbaneparken

Kulbaneparken er Københavns nyeste park, som anlægges på arealet ovenpå tunnelen til Ringstedbanen. Den stort set bare mark har tidligere huset Valby Gasværk, som sprang i luften under en voldsom eksplosion i 60’erne. Med stor respekt for områdets historie og terræn, udvikles Kulbaneparken til at være bydelens nye hjerte – et rekreativt mødested, der skaber sammenhængskraft og fællesskab i kvarteret.

Områdets historie som gasværksgrund fortolkes og markeres abstrakt i beplantningerne, stierne og inventarets retninger – som subtile eksplosionslinjer, der trækkes ud fra det sted, eksplosionen startede. Materialer og inventar refererer ligeledes til den tidligere Kulbane, mens beplantningen udgøres af høje trærækker, solitærtræer, tætte naturbiotoper og mere åbne trægrupper, som varieres i en sammenflettet, organisk struktur.

Kulbaneparken kommer bl.a. til at indeholde legepladser, kunstgræsbaner, et selvlysende skatelandskab, en pump-track bane og et stort skybrudsprojekt, “Kulgraven”.  Parken bindes sammen af Kulbanen – et uformelt stiforløb til små gå- og løbeture rundt i parken.

.

Tags park, bevægelse, kulbanen, Københavnerpark

Sted København

Bygherre Københavns Kommune

Areal 44.000 m2

Status 1. præmie i inviteret konkurrence, anlæg pågår

Team WSP Danmark

Relaterede projekter