DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Lanternen

Den bare mark på den tidligere gasværksgrund i Valby er ikke længere helt så bar. Som et lille fyrtårn står nu Lanternen og byder Kulbanekvarterets beboere og forbipasserende velkommen. Lanternen er et overdækket udekøkken, og ligesom med vores landskaber har vi efterstræbt at skabe et rum, der kan inspirere og engagere de mennesker, der bor og færdes i området. Madworkshops, familiefester og grillaftener har allerede fundet sig til rette på de buede bænke, mens cirkusartister og planteentusiaster har underholdt på de grønne områder ved pavillonen.

Lanternen er det første byrum, der er udviklet, projekteret og anlagt på området. Visionen er at gøre Kulbanekvarteret til et attraktivt og levende sted, og allerede nu er det tydeligt, at udviklingen er skudt i gang. Nye byrum, stiforbindelser og mødesteder, skal styrke koblingen mellem bydelens forskellige dele og forbedre bystrukturen. Formålet med Lanternen og Kulbaneparken er at skabe et trygt og fællesskabende rum, der kan løfte kvarteret som helhed og skabe varig værdi. Beboere, brugere og interessenter indgår aktivt i planlægningen af kvarteret, der kommer til at rumme mange sociale og kulturelle fællesskaber.

Lanternens karakteristiske facon er inspireret af områdets industrielle historie. Den buede form mimer de ikoniske gasbeholder, der engang prægede kvarteret og er samtidig inspireret af en gammel gaslampe. Den bærende konstruktion er lavet af stål, gulvet er støbt i beton, taget er transparent, og væggene er lavet af tværgående brædder. Det gennemsigtige tag og de luftige vægge skaber en fornemmelse af at være ude og inde på én gang. En fornemmelse der bliver forstærket af det lille kirsebærtræ, der er plantet i Lanternens centrum. Træet er stadig småt, men på sigt vil kronen brede sig ud og skabe et grønt loft over udekøkkenet og de specialdesignede borde og bænke.

Om et par år vil Kulbaneparken blive kvarterets grønne hjerte, og indtil da skaber Lanternen rum til at mødes om mad, naturen og bevægelse.

.

Tags nyttehaver, mødested, Kulbaneparken, udekøkken, Det første mødested, kulbanekvarteret

Sted København

Bygherre Københavns Kommune, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

År 2017-2020

Status Udført 2020