DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Masterplan Favrholm

I tæt dialog med Hillerød Kommune har BOGL skabt masterplanen for Hillerøds nye 300 ha store bydel Ny Favrholm, hvor landskabet er nærværende og bliver en identitetsmarkør for området. Planen for den bæredygtige byudvikling tager udgangspunkt i bykiler, som peger ind mod hospitalet, der er omgivet af varierende natur- og landskabstyper. Cyklister og gående kan færdes uhindret gennem de store grønne arealer, hvor biladgang primært foregår opdelt ad blinde veje med tilkørsel fra det omkringliggende vejnet.

Stationen og Kilepladsen bliver tyngdepunktet i Ny Favrholm, som den mest koncentrerede del med både tog- og busforbindelser direkte ind til Hillerød centrum, hovedstadsområdet og resten af Nordsjælland. Kilepladsen er det kommende byområde med høj bebyggelsestæthed og blandede funktioner mellem den nye station og det kommende hospital. Her etableres et hovedstrøg, som danner den korteste afstand mellem områdets tyngdepunkter – stationen og hospitalet. Kilepladsen starter med en stibro, som fører fra perronerne mod hospitalet. Her centreres bydelens pulserende liv med caféer og butikker.

Ambitionen er at skabe et livligt og trygt område omkring stationen, som formidler bydelens grønne karakter og fungerer som et velkommende vartegn for det fremtidige Ny Favrholm.

.

Tags helhedsplan, Hillerød Syd, planlægning

Sted Hillerød

Bygherre Hillerød Kommune

Areal 300 ha

Status 1. præmie i åben konkurrence, 2013

Team Konsulenter: Steen Johnson, Svend Algren, Jens Nyboe Andersen, Jørgen Løgstrup

Relaterede projekter