DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

01.11.19

Vi vinder åben konkurrence i Norge

01.11.19

BOGL er netop udråbt til vinder af den åbne planlægnings- og designkonkurrence om udviklingen af centrum i havnebyen Tananger, som er en forstad til Stavanger i Norge.

”[…] det fremstår som et godt og ambitiøst greb i udviklingen af et havnenært torv i Tananger. Udkastet har en enkel opdeling, men er samtidig beskrevet med en rigdom og variation, som sørger for stor fleksibilitet og robusthed i plangrebet. Juryen lader sig begejstre over bymæssigheden i udkastet, og mulighederne det giver for dannelse af en ordentlig stedskarakter for centrumsområdet. …”, lyder det i dommerbetænkningen.

Tananger står overfor en befolkningstilvækst på 13.000 de næste 30 år. Det er mere end en fordobling af indbyggertallet i dag. Vores forslag viser, hvordan byen kan udvikles til at rumme de mange nye borgere, så Tananger markerer sig som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge, med afsæt i byens eksisterende kvaliteter.

”Det er vores klare overbevisning, at projektet vil styrke det maritime miljø, og byens og havnens uvurderlige visuelle, landskabelige og funktionelle relation til havet. Projektet samler torv, havn og park i et kraftcenter af aktiviteter og muligheder i Tananger,” udtaler kreativ direktør og partner i BOGL, Jens Linnet.

Vandet er en uomgængelig attraktion i Tananger og byens historie knytter sig til havet. Masterplanen foreslår derfor at flytte torvet ned til havnen, så dennes eksisterende kvaliteter og nærheden til vandet bringes i spil som en aktiv del af bylivet. Placeringen af torvet på havnen har den fordel, at det samler bylivet i det forholdsvis lille samfund på ét sted og skaber synergi mellem områdernes funktioner og aktiviteter. Det vil således blive et velfungerende og velbesøgt byrum både i hverdagen og ved særlige lejligheder.

”Vi har gjort os umage med ikke at tilføje noget fremmed, men i stedet at udnytte de eksisterende kvaliteter i Tananger. Vi er meget optagede af at arbejde med skønheden i dét, der allerede er. At give det plads og skabe et sted,” uddyber Jens Linnet.

Masterplanen indeholder af samme årsag også et skitseforslag til Fiskernes Hus, der skal agere ankerpunkt i byudviklingen og skabe overgang mellem vand og by. Fiskernes Hus rummer faciliteter til både opbevaring, rensning, forarbejdning og lastning af fiskernes fangst samt offentlige faciliteter som fiskeforretning og spisested. Uden for huset, mod parken, er der desuden foreslået et udekøkken med grillplads og et lille røgeri. Fiskernes Hus understøtter fiskeriets enorme betydning for Tananger både førhen og i dag.