DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

16.12.19

Indvielse af Kvartersparken i Høje Taastrup

16.12.19

Brændte mandler og varme drikke holdt kulden på afstand, da vi lørdag den 14. december fejrede indvielsen af Kvartersparken i Gadehavekvarteret i Høje Taastrup. Børn og voksne var mødt frem for at afprøve de mange tilbud og faciliteter, der henvender sig til alle alders- og brugergrupper i det sammensatte område.

BOGL har været totalrådgiver på udformning og udførelse af projektet, der transformerer Gadehavekvarterets centrale grønne arealer til en samlende aktivitetspark og tilbyder rammerne for det spontane, sociale liv, der ikke finder sted i dag.

Kvartersparken indeholder bl.a. et aktivitetsstrøg med multibane, trampolinskov og street skate-område samt en stor cykellegebane, der er udviklet i samarbejde med Dansk Cyklistforbund, og som kan benyttes af både skoler, daginstitutioner og områdets beboere.

Projektet er blevet til med udgangspunkt i en gentænkning af den eksisterende infrastruktur, hvor bil- og knallerttrafik er blevet nedprioriteret til fordel for de bløde trafikanter og således har givet plads til de mange, nye aktiviteter.

Gadehavekvarteret i Høje Taastrup undergår for tiden en udvikling med store visioner og nye initiativer og planer, som skal udvikle et bedre hverdagsliv og skabe nye positive fortællinger omkring kvarteret. Kvartersparken udgør en vigtig del af denne strategiske satsning.

Læs mere om projektet her.

Kvartersparken i Gadehavekvarteret er udført i samarbejde med Atkins og arki-lab. Fotos af Dennis Lehmann.