+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Hillerød Syd

300 ha åbent land skal omdannes til den nye bydel Favrholm i Hillerød Syd. Den nye bydel er under udvikling i de kommende år. Bydelen vil bestå af blandede boliger og erhverv samt et nyt supersygehus – Nyt Hospital Nordsjælland. I forbindelse med byudviklingen vil der også blive etableret en ny station, der skal betjene både S-tog og lokalbane.

Masterplanen lader ét stort landskabstræk være det overordnede strukturerende element i sammenhæng med grupper af bebyggelse. Planen bygger på kontrasterne mellem landskabets bløde kurver og de fremtidige bebyggelsers skarpe kanter.

Mellem stationen og hospitalet ligger området ’Kile-pladsen’, et byområde med høj bebyggelsetæthed og blandede funktioner. Her etableres et hovedstrøg, som danner den korteste afstand mellem områdets tyngdepunkter – stationen og hospitalet. ’Kilepladsen’ starter med en stibro, som fører fra perronerne mod hospitalet. Her centreres bydelens pulserende liv med caféer og butiksfacader.

.

Tags helhedsplan, Hillerød Syd, planlægning

Sted Hillerød

Bygherre Hillerød Kommune

Areal 300 ha

Status 1. præmie i åben konkurrence, 2013

Team Konsulenter: Steen Johnson, Svend Algren, Jens Nyboe Andersen, Jørgen Løgstrup

Relaterede projekter