Dk / No

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Remiseparken

Remiseparkens frodige natur, små dyrkningshaver og selvbyggerkultur bringes i spil på ny med BOGL’s fornyelse af parken. Remiseparken ligger midt i Urbanplanen og er en offentlig park. Målet for er at skabe en tryg og attraktiv park for både områdets beboere og besøgende fra hele København. Med fornyelsen vil parken tilbyde rum til både fordybelse, fællesskab og sport.

Den lange parkallé bliver erstattet af en aktivitetssti, der kommer til at løbe som en hovedåre gennem parken. Stien zig-zagger igennem parken og varierer i bredden, så den nogle steder giver plads til aktivitet og ophold. Andre steder trækker den sig sammen for at give plads til de eksisterende træer og nye forbindelser på tværs. Aktivitetsstien er parkens hovedsti og hovedåre. Stien styrker forbindelsen mellem nord og syd gennem parken og er dynamisk i sin form og i sit udtryk.

På tværs af stien inddeles parken i tre landskabstyper med hver sit udtryk og forskellige faciliteter; kulturlandskabet, bevægelseslandskabet og naturlandskabet.

Kulturlandskabet refererer til stedets historie som bondegård med dyrkningsjord. Her styrker vi den åbne og dyrkningsprægede stemning, der allerede findes omkring nyttehaverne. Den store plæne giver rum til festivaler og arrangementer. Det kan eksempelvis være urbanfestivallen, mad- og loppemarkeder, store børnefødselsdage, koncerter, fodbold og rundboldturnering.

I den sydlige del af parken laver hovedstien et knæk og danner et skulpturelt ’bevægelseslandskab’. Bevægelseslandskabet indrettes som en såkaldt ’flow-park’ og udføres i håndglittet in-situ beton af skatepark-byggere, der er specialiseret indenfor den slags arbejde. Området fokuserer på frit ’flow’, altså en fri sammenhængende bevægelse, hvor man på cykel, løbehjul, skateboards etc. kører på et organisk blødt og varieret terræn. Buler, buer og bobler skaber et terræn, der er indrettet således, at der er mange forskellige ’ruter’ gennem landskabet.  På den modsatte side af hovedstien skabes et stort bevægelsestorv – et aktivitetsområde til leg, parkour, bordtennis mv. Her opstilles en containermed træningsredskaber til slackline og crossfit.

Naturlandskabet folder sig ud i den sydvestlige del af parken, hvor vi fastholder og forstærker skovstemningen og det bakkede terræn. I den (lavtliggende) del af parken, der ligger mod Urbanplanen, etableres en Elleskov. Elleskoven bliver et sted med en eventyrlig stemning med gangbroer og små plateauer til ophold ude mellem elletræerne. Der etableres et permanent vandspejl, så parkens besøgende kan opleve at sidde ved et vandspejl i en lysning mellem de karakteristiske elletræer.

Remiseparken er en del af en større klimatilpasningsstrategi for Københavns Kommune, og parken udformes, så den kan absorbere store mængder regnvand fra de omkringliggende boligområder ved skybrud.

.

Tags park, social, boligområde, byrum, LAR, bynatur, klimatilpasning

Sted København

Bygherre Københavns Kommune

Areal Ca. 2 ha.

Status Under udførelse. Forventes anlagt august 2020.

Team Rambøll A/S

Relaterede projekter