DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Hamar Havnefront

Helhedsplanen for havnefronten i Hamar forbinder byen med vandet og forløser det store potentiale i byens beliggenhed på kanten af søen, Mjøsa. Havnefronten er i dag dominereret af parkeringspladser og jernbanen ligger som en barriere, der afskærer byen fra vandet. Helhedsplanen forandrer havnefronten til en rekreativ destination med grønne og sociale mødesteder, der understreger Hamars funktion som knudepunkt for regionen – og gør byen endnu mere attraktiv at bo i. 

Hamars historie går helt tilbage til 1100-tallet, hvor byen blev grundlagt som bispesæde ved Norges største sø, Mjøsa. Ser man Hamar oppefra, er byen inddelt i en kvartalsstruktur – et gitter af lige veje, der løber parallelt med søbredden og som tværgående akser. Bystrukturen danner grundlaget for masterplanen, der forlænger strukturen ned mod søen, hvor der er placeret forskellige funktioner i diskret, men direkte forlængelse af de historiske linjer.  

Forslaget styrker byens møde med vandet og genskabe en sammenhængende, landskabelig strandkant, der indrammer byen. Det gør vi blandt andet ved at flytte lystbådehavnen, etablere et havnebad og udvide bugten med et strand- og parkområde. Strandparken skal være et grønt og frodigt landskabsrum, der forlænger søens bred og kobler sig på den eksisterende Strandgadepark. En ny promenade skal løbe langs Mjøsas bred og underbygge den grønne ramme om byen. Promenaden bliver strandparkens rygrad og gør det muligt at cykle og gå mellem de nye funktioner og byrum.  

Vi trækker gadeforløbene fra Vansvegan og Engsata tættere på vandet og etablerer en ny central plads mod Mjøsa. Pladsen danner et åbent rum ved søen og er et fleksibelt sted, der både kan bruges til koncerter, markeder og festivaler – og til hverdagens små pauser og spontane møder.  

Ved at samle funktionerne; torvet, lystbådehavnen, promenaden og havnebadet skaber vi et kulturelt og rekreativt centrum i Hamar, der skaber nyt liv ved Mjøsa og bliver et bindeled mellem den smukke norske natur og den historiske bystruktur.  

.

Tags park, Norge, regnvand, beton, mødested, læring, masterplan, byplanlægning, hamar, havnepromenade, udviklingsplan, transformation, bæredygtig by

Sted Hamar, Norge

Bygherre Hamar Kommune

Samarbejde NIRAS og Holt O`Brien

År 2021

Status Parallelopdrag afsluttet

Relaterede projekter