DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

02.06.20

BOGL vinder Fjordpassagen i Thisted

02.06.20

BOGL er kåret som vinder i konkurrencen ”Passagen mellem by og fjord”. Konkurrenceforslaget genåbner passagen, der bliver en oase fuld af fortælling og oplevelser i en af byens glemte og hemmelige lommer. Passagen skaber en klar forbindelse mellem by og fjord i en form, hvor alle passagens fortællinger og rumlige kvaliteter er i centrum.

Thisted ligger smukt ned til Limfjorden. Den gamle bykerne omfavner havnen med en tæt bystruktur, fuld af snoede gader, pladser og torve, som vidner om Thisteds ophav som gammel handelsby med en stærk historisk kobling til vandet.  Byen gemmer på mange skjulte baggårde og haver trukket tilbage fra de offentlige strøg, som tidligere har myldret med liv. Med passagen mellem den gamle bykerne og fjorden forankres fortællingen om Thisted ved Limfjorden, og fortællingen om baggårdene styrkes og bringes ind i en moderne tid.

”Projektet danner et nyt byrum ved at genbruge og fremhæve stedets kvaliteter og egenart. Den gamle smedje transformeres og bliver et nyt samlingspunkt i byen. Vores udformning af passagen fremhæver baggårdens historie og sætter fællesskabet i fokus. Vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med at realisere visionerne sammen med Thisted Kommune og Realdania.” siger kreativ direktør Jens Linnet.

Med genåbningen af passagen får Thisted by en forbindelse mellem Havnetorv over Thisted Kystvej til Håndværkertorv, gennem Passagens byrum og Smedjen og videre op til Nytorv, så man som fodgænger kan bevæge sig direkte fra fjorden og rundt i midtbyens handelsgader i et loop mellem byens vigtigste knudepunkter. Langs hele byrumsforløbet er gode opholdsmuligheder. Steder, hvor man kan slå sig ned med en kop kaffe i solen, i læ af træer, mens børnene leger. Opholdssteder, hvor du ikke nødvendigvis skal købe noget, men som tilbyder et hvil på en bænk. Og særligt i passagen og dets nye byrum skabes nye synergier med de eksisterende byfunktioner. Her er byrummene multifunktionelle og fleksibelt disponerede, så der både er plads til et kort ophold i solen, til leg og sanselige oplevelser, men også til fællesskab og mødesteder, samtidig med at det kan rumme store begivenheder, koncerter, plads til kulturlivet, pop-up shops, fællesspisning, loppemarked og brætspil.

Passagen er med sine nye byrum og Smedjen et mulighedsrum for Thisted. Et livligt, fleksibelt og robust fyrtårn for fællesskabet i byen. Og med plads til både store begivenheder og hverdagslivet vil Passagen spille en central rolle i byen, som understøttende for det livlige kultur- og handelsliv, der allerede er. Her er kulturhistorien vakt til live i de mange lag af fortællinger og referencer. Fra kalkstenen, der henviser til naturgrundlaget, over vandelementer der bringer bækken tilbage i nye former til Smedjen som sted for nye oplevelser og fællesskaber. Den helt særlige stemning, der er i Passagen i dag, er frembragt og styrket, så Passagen tilbyder Thisted en attraktiv og levende forbindelse mellem by og fjord.