DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Passagen mellem by og fjord

Thisted  ligger smukt ned til Limfjorden. Den gamle bykerne omfavner havnen med en tæt bystruktur, fuld af snoede gader, pladser og torve, som vidner om Thisteds ophav som gammel handelsby med en stærk historisk kobling til vandet. Byen gemmer på mange skjulte baggårde og haver trukket tilbage fra de offentlige strøg, som tidligere har myldret med liv. Med passagen mellem den gamle bykerne og fjorden forankres fortællingen om Thisted ved Limfjorden, og fortællingen om baggårdene styrkes og bringes ind i en moderne tid.

Med genåbningen af passagen får Thisted by en forbindelse mellem Havnetorv over Thisted Kystvej til Håndværkertorv, gennem Passagens byrum og Smedjen og videre op til Nytorv, så man som fodgænger kan bevæge sig direkte fra fjorden og rundt i midtbyens handelsgader i et loop mellem byens vigtigste knudepunkter.

Langs hele byrumsforløbet er gode opholdsmuligheder. Steder, hvor man kan slå sig ned med en kop kaffe i solen, i læ af træer, mens børnene leger. Opholdssteder, hvor du ikke nødvendigvis skal købe noget, men som tilbyder et hvil på en bænk. Og særligt i passagen og dets nye byrum skabes nye synergier med de eksisterende byfunktioner. Her er byrummene multifunktionelle og fleksibelt disponerede, så der både er plads til et kort ophold i solen, til leg og sanselige oplevelser, men også til fællesskab og mødesteder, samtidig med at det kan rumme store begivenheder, koncerter, plads til kulturlivet, pop-up shops, fællesspisning, loppemarked og brætspil.

Konkurrenceforslaget genåbner passagen og indpasser den i byens netværk. Passagen bliver en oase fuld af fortælling og oplevelser i en af byens glemte og hemmelige lommer og samtidig understøtter et rigt og levende byliv.

Passagen er med sine nye byrum og Smedjen et mulighedsrum for Thisted. Et livligt, fleksibelt og robust fyrtårn for fællesskabet i byen. Og med plads til både store begivenheder og hverdagslivet vil Passagen spille en central rolle i byen, som understøttende for det livlige kultur- og handelsliv, der allerede er. Her er kulturhistorien vakt til live i de mange lag af fortællinger og referencer. Fra kalkstenen, der henviser til naturgrundlaget, over vandelementer der bringer bækken tilbage i nye former til Smedjen som sted for nye oplevelser og fællesskaber. Den helt særlige stemning, der er i Passagen i dag, er frembragt og styrket, så Passagen tilbyder Thisted en attraktiv og levende forbindelse mellem by og fjord.

.

Tags byrum, transformation, passage, kulturhistorisk miljø

Sted Thisted, Danmark

Bygherre Thisted Kommune

År 2020-2021

Status Igangværende,
1. præmie i inviteret konkurrence, 2020

Relaterede projekter