DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

19.05.21

BOGL vinder Fornyelse af Søborg Hovedgade

19.05.21

Vi er glade for at kunne fortælle, at BOGL sammen med Atkins har vundet udbuddet om en rammeaftale med Gladsaxe Kommune om at forny Søborg Hovedgade. Fornyelsen skal styrke hovedgaden som byrum, gøre den grønnere og skabe bedre, mere sikre forhold for bløde og hårde trafikanter.

Søborg Hovedgade løber fra Dys­segårdsvej til Buddinge Rundkørsel og er både en vigtig trafikåre og central handelsgade. Den står i kontrast til de omkringliggende villakvarterer, men har alligevel en helt særlig stemning. Det er her borgere mødes og går hen for at handle, tage på café eller gå en tur. En broget blanding af butikker skaber en landsbystemning, hvor der ofte er velkend­te ansigter i bybilledet og en at hilse på.

Hovedgaden er i dag domineret af biltrafik og målet med fornyelsen er at forløse gadens potentiale som byrum, der indbyder til byliv, ophold og handelsliv. Vi vil i det følgende arbejde fokusere på at skabe opholdssteder med godt mikroklima, pladser i synergi med gadens funktioner og give plads til det grønne.

Fornyelsen af Søborg Hovedgade er inddelt i etaper.  Etape 1 dækker de første 450 meter på strækningen fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Alle. Etapen slår tonen an for resten af gadeforløbet og skal efter tidsplanen stå klar til ibrugtagning ultimo 2023. BOGL er totalrådgiver på alle etaper, som samlet set har et anlægsbudget på 80 mio. DKK.