DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Damhusdæmningen

Ved Rødovre og Vanløse ligger Damhusdæmningen: en 280 meter lang dæmning, der går imellem de fredede naturområder Damhussøen og -engen. Dæmningen var – og er – et populært udflugtsmål for lokalområdet og en del af supercykelstien, Albertslundsruten. BOGLs transformation har derfor fokuseret på at øge sikker- og trygheden for gående og cyklister, tilføje flere sociale opholdssteder og klimasikre dæmningen mod fremtidige vandstigninger. Projektet åbnede sommeren 2023 og siden har de nye, flydende trædæk og bænke været fyldt med liv i de lange, lyse, lune dage: børn med fiskestænger, voksne på picnic, løbere og cyklister.

Damhusdæmningen har længe været et populært sted at gå, løbe, spise is og lufte hund, men der har manglet opholdssteder og været problemer med trængsel på den smalle cykel- og gangsti. Selvom dæmningen altid har været et grønt stræk med piletræer og søudsigt, var der tidligere kun få steder til ophold. Derfor var det et vigtigt element i projektet at skabe nye opholdssteder, der understøtter områdets rekreative muligheder. Ved ishuset har vi etableret en ny flydebro i træ og langs stien gør to trædæk med siddetrapper og bord-bænkesæt det muligt at sidde tæt på vandet og se andefamilier svømme forbi og solen gå ned. Udover at udfolde de rekreative muligheder, sikrer trædækkende adgang til engen, redder risikotræer og markerer præcise overgange, hvor gående kan krydse cykelstien. Tidligere lå gangstien og cykelstien niveaufrit ved siden af hinanden og den manglende adskillelse skabte utryghed. BOGL har derfor arbejdet med en klar differentiering af de to sti-typer og tydelige overgange, der gør det lettere at se, hvornår man krydser fra den ene sti til den anden.

Projektet er en del af Københavns Kommunes langsigtede klimatilpasningsstrategi, og et betonelement mod søbredden skal sikre området ved vandstigninger og sørge for, at engen ikke bliver oversvømmet efter kraftig regn.

Anlægsprojektet er så nænsomt indpasset i de eksisterende omgivelser, at det virker umiddelbart og næsten usynligt. Alle materialer, der er blevet tilført, er de samme som de eksisterende eller omkringliggende: træ, brosten og asfalt med majstilslag er gennemgående og skaber et udtryk, der respekterer og passer til omgivelserne. Træerne, der er plantet, er de samme som de træer, der allerede findes. På begge sider af dæmningen, men særligt mod søen, har vi reetableret områdets oprindelige, landskabelige træk. Det har gjort Damhusdæmningen til et inviterende rum, hvor der er mulighed for at sætte sig ned, når de vil spise en is, lytte til fuglekvidder eller kigge på udsigten.

.

Tags social, promenade, Byliv, klimatilpasning, regnvand, transformation, Københavns Kommune, damhusdæmningen

Sted Damhusdæmningen, Vanløse

Bygherre Københavns Kommune

areal 4800 m2

År 2016, 2020-2023

Ingeniør WSP

Inddragelse 2016 Gemeinschaft