DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Holmliaparken

Sydøst for Oslo i bydelen Søndre Nordstrand ligger Holmlia. Et stort, mangfoldigt og komplekst område præget af forskellige, men markante bebyggelser. Beboerne beskriver det som en lille landsby, hvor der er tætte relationer på trods af meget forskellige livsvilkår. I fremtiden bliver den stemning underbygget af en fornyet udgave af Holmliaparken, som BOGL og norske Byverkstedet har lavet et mulighedsstudie af. Selvom parken har en central placering, er næsten bilfri og giver adgang til både skov og vandløb, fungerer den i dag primært som et gennemgangsområde. Målet med transformation er derfor at skabe en park, der er et tryg og attraktivt besøgsmål, og mulighedsstudiet peger på forskellige greb, der vil omdanne parken og gøre kvarteret mere bæredygtigt – både socialt og miljømæssigt. Vi har arbejdet tæt sammen med Byverkstedet, som har gennemført et ambitiøst inddragelsesprojekt med beboerne i Holmlia, mens vi har skitseret en ny udformning af parken baseret på lokale ønsker og en landskabsanalyse af stedet.

Holmliaparken inddeles i fem zoner: Pavillonen, Højden, Køkkenhaven, Vandparken og Sydsiden. De fem zoner skal gøre det nemmere at orientere sig i den store park, og har hver især et tema med forskellige funktioner. Vi foreslår blandt andet at lave en ny legeplads ved den eksisterende Pavillon og skabe et mødested foran højdedraget og indgangen til den underjordiske svømmehal. Et udekøkken ved de eksisterende Køkkenhaverne skal styrke det sociale fællesskab i området og gøre zonen til en vigtig identitetsmarkør for brugerne. Sydvest for køkkenhaverne, hvor fire bække mødes, er der ofte problemer med oversvømmelser. Her skal en Vandpark bruge vandet konstruktivt og være et eksempel på, hvordan klimaløsninger også kan give rekreativ værdi til et område. I parkens sydlige del skal forskellige sportsfaciliter supplere den eksisterende fodboldbane og skabe mere liv og aktivitet.

Ligesom nærmiljøet er projektområdet sammensat. Det består af forskellige funktioner, landskabstyper og terræn, men en 700 meter lang sti skal blive parkens rygrad og forbinde de forskellige områder og skabe sammenhæng på tværs. I sidste ende skal med transformationen gøre parken til et trygt og socialt rum, hvor man kan dyrke sport, sidde på en bænk i solen, gå en tur, dyrke grøntsager, gå på opdagelse i naturen eller bare få en pause fra byen.

.

Tags leg, regnvand, bypark, mødested, læring, byplanlægning, transformation, bæredygtig by, udviklingsplan, mulighedsstudie

Adresse Holmlia, Oslo, Norge

Bygherre Bymiljøetaten, Oslo kommune

Team Byverkstedet

Areal 59.000 m2

Status Afsluttet 2021

Relaterede projekter