DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Mjølnerparken & Hothers Plads

Mjølnerparken er en almen bebyggelse på Ydre Nørrebro, som rummer 560 almene familieboliger. Bebyggelsen har en længere årrække været præget af massive problemer med bandekriminalitet, hærværk og sociale problemer, der har gjort bebyggelsen kendt som et af de mest udsatte boligområder i landet.

BOGL har sammen med KHS Arkitekter udarbejdet en helhedsplan for Mjølnerparken og nabobebyggelsen på Hothers Plads, der ud over et vigtigt kvalitetsløft og en transformering af det fysiske nærmiljø, håndterer boligsociale og byplanmæssige aspekter.

Vi arbejder med en palette af innovative tiltag, som kan styrke forbindelsen med omgivelserne, så Mjølnerparken fremover vil indgå som en naturlig del af bydelen, at indarbejde destinationer, som giver udefrakommende anledning til at komme i området.

Gadenettet forstærkes med en ny vej til Tagensvej og vi tilfører byens karakteristika med fortove, pladser og cykelstier til området og tilfører byens puls til stedet. Arealerne mellem karréerne ændres fra brandveje til boliggader med parkering, fortove og vejtræer.

Mjølnerparken åbnes op mod de omkringliggende parker Superkilen og Mimersparken og drager nytte af den attraktive og for Nørrebro unikke placering mellem to så store grønne områder. Områdets rygrad bliver en ny handelsgade langs Mimersparken med en markant alléplantning.

I alt omfatter projektet opførelse af, 38 nye ungdomsboliger, 74 nye tagboliger og et nyt kvarterhus, udbygning af den eksisterende daginstitution samt renovering af boliger, friarealer og facader. Omdannelsen forventes at stå klar i 2023.

.

Tags almene boliger, københavn, social, trafik, byrum, helhedsplan, kantzoner, renovering

Sted København

Bygherre Lejerbo

Areal 51.500 m2

Status Forventes udført 2023

Team KHS Arkitekter, MOE

Visualisering Vismo

Relaterede projekter