DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Værebro Park

I et hjørne mellem motorring 4 og Hillerødmotorvejen på grænsen til Smør- og Fedtmosen ligger Værebroparken. En stor boligafdeling og typisk 60’er byggeri med høje og lave blokke, store parkeringsarealer og åbne plæner. Plæner, der nu skal omdannes til et parklignende landskab, som trækker den nærliggende natur helt ind til boligblokkene og lever op til bebyggelsens navn.

BOGLs transformation kan overordnet beskrives med tre markante tiltag. Vi sænker terrænet ved indgangene til de høje blokke, så kælderniveauet bliver den nye stueetage, vi graver ind i en teknisk skråning langs de lave blokke og etablerer en slugt, Dalstrøget, der sikrer fuld tilgængelighed i det stigende terræn, og så laver vi en ny passage tværs gennem området med gode gang- og cykelstier.

Indgangene ved de høje blokke skal ikke kun ændres i terrænet, de skal også forskønnes. Nye rækker af træer langs facaden skal bryde skalaen op og byde beboerne velkommen hjem. Vi reducerer det belagte areal så meget som muligt og lægger genbrugte SF-sten i forskudte felter. Det sikrer, at man ikke har et direkte kig 200 meter frem, men i stedet har udkig til det grønne langs husene. Støttemure mellem den højereliggende parkering og det grønne indgangsforløb laves af genbrugte facadeelementer, som skal skiftes ud andre steder i bebyggelsen. Derudover planter vi planter træer langs facaderne, som er med til at skabe behageligt mikroklima, og samler regnvand i grøfter med fugttolerant beplantning

Langs de lave bebyggelser i syd løber en stejl, teknisk skråning, der i dag skaber en barriere mod det grønne landskab mod nord. Der er meget bevægelse og spring i terrænet, men selve landskabet er et stort græstæppe med træer. For at bryde skråningen op og skabe adgang til landskabet på toppen, graver vi os ind i bakken og laver et dalstrøg med en langsom stigning. På skråningen etablerer vi terrasserede nyttehaver, som bryder den stejle flade op og skaber liv under træerne.

I dag ligger Værebro center midt i området og blokerer for gennemgang efter lukketid. Boligselskabet har besluttet, at centret skal rives ned, og grunden sælges til en udvikler, der vil samle biblioteket og beboernes fælleshus i én ny bygning. Når centret fjernes, kommer der en passage på tværs for bløde trafikanter, hvilket vi understreger med en ny cykel- og gangsti. Ved de lave blokke skiller vi de gående og cyklende ad, så de gående har en sti i niveauet ved de lave blokke, mens cykelstien bliver placeret et niveau højere oppe på toppen af skråningen, som et bugtende forløb gennem skoven. Der, hvor dalstrøget skærer igennem skråningen, løber en bro over og sikrer en sammenhængende cykelforbindelse.

Tilsammen er de overordnede, markante tiltag med til at skabe grundlaget for en grøn park, som føltes inviterende og tryg at være i – og understreger at Værebroparken er et stort byggeri midt i en endnu større park.

Visualisering af AI Arkitekter & Ingeniører.

.

Tags almene boliger, Gladsaxe Kommune, Værebroparken

Bygherre GaB/DAB og Gladsaxe Kommune

Adresse VÆREBROVEJ 2-154 2880 BAGSVÆRD

ARkitekt og ingeniør AI Arkitekter & Ingeniører

År 2021-2024

Status Arbejdet med lokalplan pågår

Relaterede projekter