DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Ny Vestergade

Ny Vestergade er en historisk gade i Odense, der forbinder Vestergade med byens grønne hjerte: Odense Å og parkområdet ved Munke Mose. BOGL har stået for omdannelsen, der er igangsat ud fra et ønske om at transformere gaden til en sive- og opholdsgade, der understøtter det gode handels- og byliv. Ny Vestergade rummer flere kunstgallerier samt teatre og den nye udformning og belægning understøtter gadens karakter som kunst- og kulturgade. Hovedgrebet i projektet er den nye belægning, der spænder niveaufrit fra facade til facade og binder byrummet sammen. Belægningen lægger sig som et dekorativt tæppe, hvor gule klinker er lagt i et særligt mønster, der fremhæver gadens karakter. De gule klinker fra fortovene er genanvendt langs facaderne og suppleret med nye, gule klinker og bånd af mørke klinker, der skaber en variation og rytme i belægningsmønstret.

Ny Vestergade er designet med en stor robusthed og fleksibilitet. Der er skabt mulighed for udeservering, markeder, events og en zone, som butikkerne og gallerierne kan inddrage i dagtimerne til udstilling. Der er længdeparkering i skyggesiden, som er markerede med søm og dermed nemt kan inddrages til andre funktioner i forbindelse med forskellige events. Biler, cykler og fodgængere deles om pladsen i gaden. Derfor er træer, opholdselementer og parkeringsbåse placeret, så bilerne zigzagger lidt gennem gaden. Det giver bedre forhold for gående og cyklister og plads til udeservering og ophold.

.

Tags shared Space, byrum, Byliv, gågade, Odense

Adresse Ny Vestergade, 5000 Odense

Bygherre Odense Kommune

Areal 1.500 m2

Status Indviet 2018

Team Sweco

Relaterede projekter