DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Nyhavna Promenade

Promenaden i Nyhavna er en midlertidig, oplevelsesrig og grøn rute gennem det tidligere industri- og havneområde, der i løbet af det næste årti skal transformeres til en levende og attraktiv bydel. Mens transformationen står på, skal promenaden skabe trygge forbindelser for bløde trafikanter og stå i smuk kontrast til den rå industrihistorie og de store asfaltveje.

Nyhavna  har en spændende kulturhistorie og fantastiske potentialer. Her er vand bag hvert et hjørne og et hav af smukke, interessante og anderledes bygninger som de gamle betonbunkere Dora I og II, Svartlamoen og siloer. Det skaber en collage af materialer og farver, der gør området spændende at færdes i. Nyhavnas mangfoldighed af materialer og farver er svær at konkurrere med, og derfor tilføjer vi ikke nye materialer – laver ikke et nyt lag. I stedet trækker vi os tilbage, giver det eksisterende plads og lader planter spire. Helt konkret giver vi naturen plads ved at bryde asfalten op og lade den vokse ud af sprækkerne. Så det grønne, der allerede siver ud af alle kroge i beton og asfalt, bliver promenadens gennemgående og førende motiv.

De grønne områder skal illustrere den nye udvikling og omstilling og samtidig guide de besøgende af en smuk og sikker vandrerute. Beplantningen er med til at skabe en grøn biokorridor gennem Nyhavna, der er tænkt som et grønt bindeled mellem bydelens parker og byrum og videre op til Ladehammeren og Korsvika. Det grønne område kan indgå som et tidligt byggetrin, og nogle af de træer, der får fat, kan indgå som en del af den permanente bydel i fremtiden.

Vi laver fem byrum langs promenaden, som på forskellig vis understreger stedernes særegenhed og skaber muligheder for aktiviteter. Aktiviteterne supplerer de eksisterende tilbud i Nyhavna, og de fem byrum er strategisk placeret, så de midlertidige tiltag på sigt kan indarbejdes som permanente placeringer. Det er mere langsigtet at planlægge på en måde, så byrummene kan forblive eller transformeres, hvis det viser sig, at de fungerer godt, og er med til at skabe en stedsidentitet.

Som en tråd, der binder området sammen, snor en grøn metallinje sig gennem Nyhavna i et legende samspil med gangbroen og omgivelserne. Linjen danner aktiviteter langs ruten og supplerer de fem byrum og deres funktioner. Sammen skaber naturen, byrummene og linjen en sammenhæng, som Nyhavna kan opleves og forbindes med.

.

Tags promenade, Norge, byudvikling, havnefront, byplanlægning, nyhavna, grøn mobilitet, Trondheim

Adresse Trondheim, Norge

Bygherre Trondheim Kommune

År 2022 - 2023

Samarbejde Asplan Viak

Status Igangværende